Jak wygląda procedura zakupu preferencyjnego węgla w naszej Gminie?

Gmina Tarnowo Podgórne przystępuje do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r.

Cena paliwa stałego przy zakupie preferencyjnym wynosi 2 000 zł brutto za tonę. Do ceny należy doliczyć ewentualny koszt transportu z miejsca składowania na terenie Gminy do gospodarstwa domowego.

Podstawowym warunkiem zakupu węgla w cenie preferencyjnej jest uzyskane prawo do dodatku węglowego.

Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Tarnowo Podgórne zainteresowany zakupem węgla zobowiązany jest złożyć wniosek o zakup preferencyjny, określając w nim m.in. rodzaj opału (groszek, orzech lub miał). Formularze wniosku dostępne są:

  • w wersji papierowej: w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie,
  • w wersji elektronicznej: na gminnej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl i Biuletynie Informacji Publicznej.

Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może po cenie preferencyjnej nabyć 1,5 tony opału do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony opału po 1 stycznia 2023 r., nie później niż do 30 kwietnia 2023 r.

Uprawnionych mieszkańców, zainteresowanych zakupem węgla w tym programie, prosimy o możliwie jak najszybsze (najlepiej do 21 listopada włącznie) złożenie wniosku – to pomoże nam na oszacowanie wielkości zapotrzebowania na opał i na złożenie zamówienia u wskazanych w ustawie dostawców.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 – bud. A i C) oraz w Filii Urzędu Gminy (Przeźmierowo, Centrum Integracji Obywatelskiej, ul. Orzechowa 1), w godz. pracy Urzędu tzn. pon. 8.30 – 18.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00.

Wnioski można również złożyć przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Po przyjęciu węgla do punktu składowania Gmina powiadomi mieszkańca o tym fakcie mailowo lub telefonicznie (w zależności od danych podanych przez mieszkańca we wniosku), wskazując jednocześnie sposób zapłaty i punkt odbioru węgla. Gmina nie będzie wysyłać w tej sprawie listownych zawiadomień tradycyjną pocztą.

UWAGA! Program dystrybucji i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych jest programem rządowym, w którym Gmina Tarnowo Podgórne zdecydowała się wziąć udział wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców. Zasady udziału reguluje ustawa z dn. 27 października 2022 r. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za dostępność ani za jakość opału dostarczanego w ramach tego rządowego programu.

Pliki do pobrania: