Jak się jeździ rowerem w naszej Gminie!

Trwają ogólnopolska akcja Badania Klimatu Rowerowego – zachęcamy do wypełnienia ankiety on-line.

Jak podkreślają organizatorzy akcji: – Prosimy o wyrażanie swoich opinii zgodnie z tym co podpowiada Państwu intuicja, bez poddawania pytań szczegółowej analizie. W badaniach może wziąć udział każdy mieszkaniec danego miasta lub gminy – bez względu na to, czy korzysta z roweru często, czy tylko sporadycznie.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 10 minut. Na końcu ankiety jest opcjonalna możliwość pozostawienia swojego adresu e-mail, co umożliwia wzięcie udziału w losowaniu rowerów wśród osób, które wypełniły ankietę. Jedna osoba może wypełnić ankietę tylko raz.

Wyniki badania umożliwiają stworzenie Rankingu Miast/Gmin Przyjaznych Rowerzystom, czyli wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach w Polsce, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

Więcej informacji na rowerowyklimat.pl