Jak otrzymać numer PESEL?

Do dziś nasi urzędnicy nadali już 275 numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Kolejnych kilkaset osób z wnioskami jest już umówionych na wizytę w Urzędzie. W związku z tym do odwołania wstrzymujemy umawianie się na dalsze terminy.
 
На сьогоднішній день наші чиновники вже видали 275 номерів PESEL для біженців з України. ще кілька сотень людей із заявками вже заплановано відвідати Офіс. Тому ми призупиняємо подальші зустрічі до подальшого повідомлення.

WERSJA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM PONIŻEJ / УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ НИЖЧЕ

Wszystkie osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r., mogą wyrobić numer PESEL w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne (budynek C) ul. Poznańska 94. Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od 16 marca 2022 roku. Prosimy, aby osoby ubiegające się o numer PESEL, w miarę możliwości nie pojawiały się w Urzędzie w pierwsze dni funkcjonowania systemu. Przypominamy, że uchodźcy przybywający z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na rejestrację w systemie mają 60 dni od momentu przekroczenia granicy.

Z racji dużego zainteresowania, zmieniamy zasady obsługi obywateli Ukrainy. Od wtorku (22 marca) wydawanie numerów PESEL będzie się odbywać wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Prosimy nie tworzyć list kolejkowych!

Co to jest PESEL

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć.

PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL

Aby otrzymać numer PESEL należy umówić się telefonicznie pod numerem tel. 61 1023 014 (od wtorku 22 marca). Po umówieniu się należy się zgłosić się Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (budynek C) ul. Poznańska 94 w godzinach pracy urzędu.

 • poniedziałek, godz. 8:30 – 16:30
 • wtorek, godz. 7:30 – 14:30
 • środa, godz. 7:30 – 14:30
 • czwartek, godz. 7:30 – 14:30
 • piątek, godz. 7:30 – 13:00

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL

 • Papierowy wniosek składa się osobiście. Pobierz wniosek w języku ukraińskim
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Wniosek musi być czytelnie podpisany.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci, bądź zaświadczenie o przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. wydane przez Straż Graniczną).
 • Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).
 • Potrzebne są też fotografie.

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Potrzebne są też fotografie.

ЯК ОТРИМАТИ НОМЕР PESEL?

Всі особи, які прибули до Польщі з України від 24.02.2022 р. можуть отримати номер PESEL в Уряді Гміни Тарново Подгурне (будинок С) вул. Познанська 94. Присвоєння номеру PESEL буде можливим від 16 березня 2022 року. Звертаємося з проханням, щоб особи, які мають бажання отримати номер PESEL, по мірі можливості не приходили до Уряду Гміни в перші дні функціонування системи. Нагадуємо, що біженці, які прибувають з України в зв’язку з війною, на реєстрацію в системі мають 60 днів від моменту перетину кордону.

Через великий інтерес ми змінюємо правила обслуговування громадян України. З вівторка (22 березня) номери PESEL будуть видавати лише за попереднім записом по телефону. Будь ласка, не створюйте картки із записами людей у ​​черзі.

Що таке PESEL?

Номер PESEL це 11 цифр, які індивідуально присвоюють кожній людині. З індивідуального номера PESEL можна взнати дату народження та стать.

PESEL є потрібний також для:

 • для користування медичних послуг та вакцинації,
 • для відкриття банківського рахунку.

Де подається заява на отримання номеру PESEL

Для отримання номера PESEL необхідно записатися на прийом за телефоном 61 1023 014 (з вівторка, 22 березня). Записавшись на прийом, відвідайте офіс ґміни Тарново-Подґурне (корпус C), вул. Poznańska 94 в робочий час офісу.

 • Понеділок, 8:30 – 16:30
 • вівторок з 7:30 до 14:30
 • Середа, 7:30 – 14:30
 • Четвер, 7:30 – 14:30
 • П’ятниця з 7:30 до 13:00

Як подається заява на присвоєння номеру PESEL

 • Паперову заяву потрібно подавати особисто. Завантаж заяву на українській мові wniosek w języku ukraińskim
 • Заява безкоштовна.
 • Заяву заповняє особа, яка подає на присвоєння номеру PESEL чи урядовець на підставі поданих даних від заявника.
 • Потрібно мати з собою документ, на підставі якого особа перетнула кордон ( паспорт біометричний, український внутрішній паспорт, свідоцтво про народження дитини, або довідку про перетин кордону від 24 лютого 2022 року, видану Прикордонною Службою.
 • Під час подання заяви беруть відбитки пальців. Це не стосується дітей, молодших 12 років та осіб, в яких взяття відбитків пальців є фізично неможливим.
 • Подаючи заяву, потрібно подати свою електронну адресу та номер телефону, а також згоду на створення надійного профілю.Профіль полегшує полагодження різних формальностей через інтернет ( наприклад, заява про надання грошової допомоги)
 • Потрібні також фото.

Як отримати номер PESEL для дитини

 • За дитину заяву може подати хтось з її батьків,тимчасовий опікун чи особа, яка фактично опікується нею.
 • Від осіб, які мають повних 12 років, братимуть відбитки пальців.
 • Потрібні також фото.