Informacja Wójta dot. alternatywnej lokalizacji wieży w Przeźmierowie

Szanowni Państwo

W mojej korespondencji z firmą P4, budującą stację bazową w Przeźmierowie przy ul. Zacisze, zobowiązałem się do wskazania alternatywnej lokalizacji. Po przeanalizowaniu uwarunkowań prawnych i przestrzennych miejscowości chciałbym zaproponować inwestorowi dzierżawę gminnych nieruchomości, położonych przy ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie (przy granicy miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, na terenach przemysłowych).

Zależy mi na tym, by wieża z jednej strony w jak najmniejszym stopniu ingerowała w ład przestrzenny i estetykę krajobrazu Przeźmierowa, z drugiej natomiast spełniała wymagania stawiane przed taką infrastrukturą techniczną. Moja propozycja wyczerpuje możliwości ulokowania wieży na gruncie będącym własnością Gminy Tarnowo Podgórne i położonym najdalej od zabudowy mieszkaniowej.

Zwróciłem się do Sołtysa i Rady Sołeckiej Przeźmierowa z pilną prośbą o wyrażenie opinii na temat tej propozycji. W najbliższy piątek, 17 listopada, jestem umówiony na spotkanie z przedstawicielami firmy P4. Po jego zakończeniu poinformuję Państwa o ustaleniach. 

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne