Informacja na temat sprzedaży preferencyjnej węgla

Od 28 listopada do końca grudnia 2022 r. Gmina zrealizowała zakup 400 ton węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców. Ostatnie transporty w tym roku zostaną zrealizowane 29 i 30 grudnia. Zapotrzebowanie wynikające z ciągle składanych wniosków jest obecnie na poziomie 690 ton.

Osoby które złożyły wniosek o zakup preferencyjny na ten rok, a dla których nie starczyło węgla z obecnych transportów, będą sukcesywnie zgodnie z kolejnością składania wniosków obsługiwane od początku 2023 r.

Dopiero po zaspokojeniu zapotrzebowania na 2022 rok rozpoczniemy dystrybucję opału zgodnie z kolejnością wniosków na rok 2023.

Przypominamy, że cały czas obowiązuje ta sama procedura, tzn z mieszkańcami będziemy kontaktowali się zgodnie z kolejnością składania wniosków – telefonicznie lub mailowo (zgodnie z tym, co zostało wskazane we wniosku, jeśli wskazano obie możliwości, to mailowo).

Po otrzymaniu informacji o dostępności węgla mieszkaniec jest proszony o dokonanie wpłaty w wysokości wynikającej z ilości zamówionego węgla na 2022 rok (wskazanej we wniosku, maksymalnie 1,5 tony) i ustalonej ceny 2 000 zł/tonę (czyli przy zamówieniu maksymalnym będzie to 3 000 zł za tegoroczny zakup).

Wpłaty należy dokonać na rachunek 64 1050 1520 1000 0090 8185 2528

W tytule przelewu prosimy wpisać „Opłata za węgiel” oraz imię i nazwisko osoby, która składała wniosek o węgiel.

Po dokonaniu przelewu, ale najwcześniej w dniu następnym, należy odebrać fakturę w Wydziale Obsługi Księgowej w Urzędzie Gminy przy ul. Poznańskiej 94, budynek C, pok. 44 (p. Szymon Barteczka).

Z tą fakturą trzeba udać się po odbiór węgla do wyznaczonego składu węgla.

Na terenie naszej Gminy dystrybucją „preferencyjnego” węgla zajmują się dwa składy:

  • FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAMIAN KNAPSKI, ul. Rzemieślnicza 50c, 62-081  Przeźmierowo
  • U.H. SKRZAT JAROSŁAW SZYMKOWIAK, ul. Długa 1 62-080 Góra

 

Wskazanie, do którego składu węgla mieszkaniec ma się udać, będzie przekazana z informacją o możliwości odbioru węgla. Nie ma możliwości odbioru węgla bez faktury otrzymanej w Urzędzie Gminy.

Uwaga: węgiel można odebrać własnym transportem lub skorzystać z transportu zewnętrznego składu węgla – kwestię transportu i odpłatności za tę usługę mieszkańcy ustalają indywidualnie ze składem węgla.

Program preferencyjnego zakupu węgla jest programem rządowym i Gmina nie odpowiada za dostępność ani za jakość opału dostarczanego w ramach tego programu.