Gmina Tarnowo Podgórne z tytułem „Wzorowa Gmina”

Kapituła Konkursu, uwzględniając dane przekazane przez gminę Tarnowo Podgórne w ankiecie zgłoszeniowej, biorąc pod uwagę opinie członków Forum Ekspertów oraz uwzględniając informacje pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dotyczące projektów inwestycyjnych, przedsiębiorczości, rozwoju szkolnictwa zawodowego i kultury a także działań ekologicznych – zakwalifikowała gminę Tarnowo Podgórne do grona samorządów, mających prawo do posługiwania się tytułem „Wzorowa Gmina”.

Gmina Tarnowo Podgórne położona w Województwie Wielkopolskim, w Powiecie Poznańskim. Zaliczana jest do grona najlepiej i najdynamiczniej rozwijających się samorządów w Polsce. Ma na to wpływ szeroki zakres działań, jakie podejmują władze gminy, inwestując w wiele istotnych dla mieszkańców aspektów życia społecznego. Dzięki wsparciu z budżetu Unii Europejskiej oraz wykorzystaniu innych funduszy zewnętrznych, gmina Tarnowo Podgórne zmieniła się w samorząd przyjazny, godny zaufania, stabilny finansowo i co najważniejsze – dynamicznie się rozwijający. Bez wątpienia wpływ na to mają działania inspirowane przez Pana Wójta Tadeusza Czajkę. Ze względu na fakt, że tereny gminy uznawane są przez mieszkańców powiatu za niezwykle atrakcyjne – w ostatnim czasie powstało tam wiele nowych domostw.
Właśnie z myślą o mieszkańcach – co wysoko ocenili członkowie Forum Ekspertów regularnie prowadzone są inwestycje poprawiające stan gminnych dróg, ciągów pieszych czy ścieżek rowerowych. Powstają nowe odcinki sieci wodno-kanalizacyjnej, miejsca rekreacji i wypoczynku, dużo uwagi Wadze Samorządowe poświęcają rozwojowi kultury.

W całej Polsce gmina Tarnowo Podgórne znana jest jako samorząd przyjazny inwestorom, a wprowadzane rozwiązania są wzorem dla przedsiębiorców, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To m.in. działania na rzecz rozwoju w czasie pandemii realizowane przez Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości do których zaliczyć można: zdalne konsultacje telefoniczne, mailowe wsparcie inwestorów, bezpłatne porady ekspertów w tym doradcy podatkowego czy radcy prawnego a także szkolenia online.

Jednak najważniejszym i najwyżej cenionym przez Kapitułę Konkursu osiągnięciem gminy Tarnowo Podgórne było uruchomienie w ubiegłym roku Zespołu Szkół Technicznych. Inwestycja – jak wynika z materiałów przesłanym do Kapituły kosztowała ponad 50 mln zł i w całości została pokryta ze środków gminy. To ewenement w skali kraju, gdzie zdecydowana większość samorządów gminnych pozbywa się i ucieka od prowadzenia szkół średnich. Tego typu forma kształcenia – co podkreślali podczas obrad członkowie Forum Ekspertów – jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom ogromnego rynku pracodawców posiadających siedziby firm w gminie Tarnowo Podgórne. To drugi po Poznaniu rynek zatrudnienia, który według szacunków wchłania ponad 55 tys. osób. Ciekawym rozwiązaniem – zauważonym podczas obrad – było przeprowadzenie szerokich konsultacji z mieszkańcami w tym z uczniami dotyczących przydatności i sensu budowy szkoły technicznej w Tarnowie Podgórnym. Same budynki – które powstały w nowocześniej formule – szkoły jednak nie stanowią. Do tego potrzebne są jeszcze pomoce dydaktyczne oraz wysokiej klasy pedagodzy i – co najważniejsze – uczniowie. Aby zachęcić ich do złożenia aplikacji i nauki na kierunkach technicznych użyto nowatorskiej formy, czyli stworzono na potrzeby szkoły hasło promocyjne „Takiej budy jeszcze nie było!” – gdzie słowo „buda” od zawsze kojarzyło się z „Polibudą” – czyli Politechniką a więc uczelnią techniczną. Następnym elementem wysoko cenionym przez Forum Ekspertów są specjalnie opracowane na rzecz rekrutacji „zabawne grafiki”, które – jak sądzimy – w obrazowy sposób działały na młodzież. Członków Forum Ekspertów przekonały zatem efekty osiągnięte dzięki tego typu formom promocji, czyli nabór 152 uczniów, oraz oferowane zawody jakie technicy i absolwenci szkoły branżowej otrzyma ją. To m.in. technik logistyk, informatyk, mechatronik czy technik procesów drukowania lub stolarz, krawiec, piekarz czy tapicer. Dodać tu należy, że na każdym etapie prowadzenia nauki jest bardzo duże wsparcie od przedsiębiorców z którymi podpisane są umowy partnerskie pozwalające na stworzenie klas patronackich i prowadzenie praktyk zawodowych. Sam budynek szkoły należy do najnowocześniejszych w Województwie Wielkopolskim, ma pełnowymiarową hale sportowa i kompleks boisk, ponadto zamontowano na nim panele fotowoltaiczne a specjalny układ geometryczny gwarantuje pełne wykorzystanie przestrzeni. Inicjatywa ta – budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym jest jedynym tego typu przedsięwzięciem przedstawionym Kapitule Konkursu przez polskie samorządy.

Wymienione powyżej argumenty to tylko część pozytywów, przypisywanych przez Forum Ekspertów dla Gminy Tarnowo Podgórne, która w zgodnej opinii Kapituły Konkursu w pełni zasłużyła na przyznanie tytułu „Wzorowa Gmina”. Dzieje się tak, ponieważ gmina Tarnowo Podgórne ma za Wójta wysoko cenionego fachowca, wizjonera i menadżera Tadeusza Czajkę, który wykorzystując wieloletnie doświadczenia w różnych dziedzinach życia, rozwija gminę, tworząc nowoczesną Polskę. Wobec powyższego dla Gminy Tarnowo Podgórne Forum Ekspertów jednoznacznie przyznało prestiżowy tytuł „Lidera Oświaty”.