grafika dzień samorządu terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego

W Dniu Samorządu Terytorialnego
dziękujemy Radnym, Sołtysom, radom sołeckim, organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym,
jednostkom organizacyjnym, instytucjom kultury i spółkom gminnym,
a także wszystkim osobom zaangażowanym w budowanie i rozwijanie naszej małej Ojczyzny.
Jesteśmy wdzięczni za Państwa zaangażowanie, energię, otwartość i gotowość do współpracy
przy gminnych inicjatywach na rzecz różnych grup społecznych.
Cieszymy się, że możemy z Państwem pracować na zasadach partnerstwa i wzajemnego zaufania.
Bo lokalny samorząd tworzymy my – mieszkańcy, przedsiębiorcy i przyjaciele Gminy Tarnowo Podgórne.
Pandemia postawiła przed nami bardzo trudne wyzwanie, któremu jako społeczność sprostaliśmy.
Wielokrotnie okazywaliśmy bezinteresowne wzajemne wsparcie, wrażliwość i solidarność międzyludzką.
Za wszystkie inicjatywy i pomoc bardzo dziękujemy.
Życzymy Państwu zdrowia, radości, satysfakcji z współuczestniczenia w życiu naszej społeczności
– społeczności Gminy Tarnowo Podgórne!
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba