Dwa razy wydajniejsza oczyszczalnia

Zakończyła się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM w Tarnowie Podgórnym.

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt inwestycji to 45 mln zł brutto. Blisko 50% tej kwoty to wsparcie z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Kolejne prawie 50% kwoty spółka TP-KOM otrzymała w formie preferencyjnego kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Efektem podwojenie wydajności

Efektem tej inwestycji jest podwojenie wydajności oczyszczalni (dotychczas w Tarnowie Podgórnym dobowo „przerabiało” ok. 4 870 m3, a po modernizacji – 9 750 m3). Wprowadzane rozwiązania to prawdziwy skok technologiczny. Zastosowano nowoczesny system napowietrzania (zamiast rusztowego z dołu – pęcherzykowe z góry). Wyeliminowane zostały zbiorniki zagęszczania i odwadniania osadów. Od teraz dłuższa i staranniejsza jest obróbka ścieków. Ponadto zainstalowany system jest dostosowany do zmieniającej się struktury ścieków, tzn. przeznaczony będzie na równi do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

To gigantyczna inwestycja inżynieryjna. Najważniejszym powodem jej rozpoczęcia było osiągnięcie przez dotychczasową oczyszczalnię pełnej wydajności – powiedział Wójt Tadeusz Czajka. – Inwestycja pozwoliła na podwojenie przepustowości, co umożliwia przyłączanie do sieci nowych nieruchomości oraz przedsiębiorstw. Jesteśmy pod tym względem przygotowani na dalszy rozwój naszej Gminy.