Dwa ODKODOWANE dni w Tarnowie Podgórnym

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią Tarnowo Podgórne znów stało się miejscem ogólnopolskich samorządowo-biznesowych rozmów. Tym razem konferencja Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd trwała dwa dni – 30 i 31 marca.

Wydarzenie organizowała Gmina Tarnowo Podgórne i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Najpierw, 30 marca, blisko 80 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wzięło udział w konferencji samorządowej. Punktem wyjścia do rozmów była dyskusja panelowa, w której uczestniczyli: Senatorowie Zygmunt Frankiewicz i Wadim Tyszkiewicz, Prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz prof. Szymon Ossowski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Debatę poprowadził red. naczelny Pisma Samorządowego Wspólnota Janusz Król. Taki dobór panelistów pozwolił uczestnikom na spojrzenie na sprawy samorządowe z różnych perspektyw, a także pobudził do dyskusji i wymiany spostrzeżeń.

Następnego dnia ogólnopolskiej konferencji spotkali się samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji działających na styku tych dwóch środowisk – około 150 osób. Konferencję otworzył wykład prof. Leszka Balcerowicza, wybitnego ekonomisty, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego, wicepremiera i ministra finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej, profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Profesor wygłosił krótki odczyt, a potem odpowiadał na liczne pytania z sali. Potem przed zebranymi wystąpił dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Fundacji FOR. Następnie wysłuchaliśmy dwóch dyskusji panelowych. W pierwszej, poprowadzonej przez Tomasza Telesińskiego ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, udział wzięli: Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Szczecina, Paweł Cieśliński – Starosta Działdowski, Roman Kużel – Burmistrz Władysławowa, Natalia Walas-Marcinek – Prezes Zarządu Curtis Health Caps oraz dr Dariusz Grabowski z Ruchu Społecznego Powszechny Samorząd Gospodarczy.

Debaty na konferencji są punktem wyjścia do ciekawych rozmów i zachęcają do zadawania pytań panelistom. no o możliwościach wspierania inwestorów i przedsiębiorców przez samorządy w czasie wychodzenia z pandemii. Z kolei w drugiej dyskusji, poświęconej skutecznym narzędziom promocji i komunikacji, uczestniczyli: Ludomir Handzel – Prezydent Nowego Sącza, Małgorzata Machalska – Burmistrz Lubonia, Michał Balcerkiewicz – Prezes Zarządu Fabryki Mebli Balma, Paweł Bugajny – Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału oraz Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Tę rozmowę prowadził Michał Lisiecki z ArtOfSale.

Dwudniową ogólnopolską konferencję zakończyły warsztaty, pogłębiające wiedzę w obszarach poruszanych wcześniej. Uczestnicy wielokrotnie podkreślali, ze organizowana po raz siódmy konferencja Odkodowany daje możliwość zarówno wysłuchania ciekawych dyskusji panelowych, jak i pozwala na osobiste rozmowy i bezpośrednią wymianę spostrzeżeń z innych uczestnikami.