Deklaracji o źródłach ciepła w domach i mieszkaniach

W Dzienniku Ustaw opublikowano komunikat Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii w sprawie wdrożenia od 1 lipca 2021 r. deklaracji o źródłach ciepła lub spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który niezwłocznie został zamieszczony na  stronach rządowych precyzujący sposoby  wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków. Czytamy w nim, że na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw MRPiT ogłasza, iż “dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków określa się na 1 lipca 2021 r.”. Tym samym został potwierdzony termin wdrożenia systemu niezbędnego do obsługi CEEB.

Musimy pamiętać , że deklaracja do CEEB jest obowiązkowa dla wszystkich

CEEB zostanie uruchomiona na rzecz usprawnienia walki o czyste powietrza w Polsce. Celem będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ma nadzieję także na poprawę stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji budynku.

W pełni funkcjonalny system CEEB zostanie uruchomiony i wdrożony 30 czerwca br. tak, by wszyscy mieszkańcy Polski mieli możliwości złożenia deklaracji od 1 lipca br. Deklaracje do CEEB będą składane zgodnie z przepisami ustawy o termomodernizacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

W deklaracji będzie trzeba zawrzeć następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
 • adres email (opcjonalnie)
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania spalin oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Obywatele Polski mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji – dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynki i lokale niemieszkalne. Dokumenty będzie można złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem system CEEB, oraz w formie papierowej. Deklarację można złożyć listem lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Co z tego wynika dla mieszkańców:

Na wysłanie informacji o tym czym ogrzewają swój dom będą mieli:

 • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł,
 • 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB, w przypadku źródeł ciepła już istniejących. Przesłanie takich danych będzie obowiązkowe (Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
  i remontów oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

System informacji CEEB będzie zawierał również informacja o stanie energetycznym budynków, a także otrzymanych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych. Obecnie dotacje realizowane są w ramach różnych programów takich jak: Czyste Powietrze, Mój Prąd czy też środki samorządowe przeznaczone na walkę z lokalnym zanieczyszczeniem środowiska.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Zachęcamy wszystkich do składania deklaracji w formie elektronicznej

Odwiedź stronę internetową. Dla osób pragnących złożyć deklarację w wersji papierowej w załączeniu druki deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz broszura informacyjna.

Informacji dotyczących CEEB udziela:

Marek Ratajczak – Główny specjalista w WIKOŚ tel. 618959203 mail: m.ratajczak@tarnowo-podgorne.pl
Magdalena Kołbuc – Samodzielny referent w WIKOŚ tel. 611020012 mail: m.kolbuc@tarnowo-podgorne.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość złożenie deklaracji  CEEB wyłącznie dwoma sposobami :

deklarację można złożyć:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB
 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy  Tarnowo Podgórne, filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie oraz pocztą na adres Urząd Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115 62-080 (pobierz wniosek)

Szczegółowe informacje na temat CEEB dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.