Cena ścieków już bez dopłat

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku przestaje obowiązywać Uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIV/758/2021 z dnia 18 września 2021 r. w sprawie dopłat do ceny ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 roku ustają dopłaty z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne do 1 m3 ścieków dla odbiorców indywidualnych – usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców: K1, K2, K3, K4, K5 i K6 w wysokości 1,05 zł brutto. Obowiązująca stawka za odbiór 1 m3 ścieków wynosi obecnie 8,46 zł brutto.