Budżet 2021 przyjęty jednogłośnie!

Na ostatniej sesji w tym roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne jednogłośnie przyjęła projekt budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 2021 rok.

Zgodnie z obowiązującą procedurą 13 listopada Wójt Tadeusz Czajka złożył na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Semby projekt budżetu. Potem pracę nad zapisami rozpoczęli radni w komisjach.

Na sesji w dniu 15 grudnia głosowanie poprzedziło odczytanie najważniejszych założeń budżetu. Dochody Gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano w wysokości blisko 275 mln zł, a wydatki ponad 283, 5 mln zł, w tym wydatki majątkowe to ok. 33,5 mln zł (różnica będzie sfinansowana przez zaciągnięcie kredytu). Potem przedstawione zostały pozytywne opinie komisji oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Procedurę zakończyło głosowanie, w którym radni jednogłośnie poparli budżet.