Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu rozpoczyna realizację na terenie wielkopolskich gmin programu pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu każdy uczestnik zostaje objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

  • badaniem na obecność krwi utajonej w kale,
  • powtórnym badaniem na obecność krwi utajonej w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania,
  • bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią w znieczuleniu, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na obecność krwi utajonej (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).

Warunki udziału w projekcie:

  • wiek 50-74 lat (liczony po nr PESEL, a nie rocznikiem),
  • zamieszkanie na terenie Wielkopolski,
  • udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,
  • podpisanie oświadczenia o braku diagnozy i/lub leczenia z powodu choroby nowotworowej jelita grubego i/lub odbytnicy,
  • wypełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu,
  • dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

Spotkanie i badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne w wieku 50-74 lat odbędą się jeden raz w czasie trwania całego projektu, tj. w latach 2021-2023, co oznacza, że dla podanej grupy wiekowej są jedyną okazją do wykonania tego rodzaju bezpłatnego badania profilaktycznego.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną staramy się w sposób szczególny zadbać o bezpieczeństwo uczestników projektu, zachowując podczas spotkania oraz badań odpowiednie odstępy oraz dezynfekując na bieżąco sprzęt i powierzchnię. Każdy uczestnik, przed spotkaniem lub oddaniem próbki do badania, proszony będzie o zdezynfekowanie rąk i będzie mieć mierzoną temperaturę ciała.

Badania w Gminie Tarnowo Podgórne

Spotkanie edukacyjne poprzedzające badanie odbędzie się 17 stycznia o godz. 17:15 w GKS Tarnovia (ul. 23 Października 34, Tarnowo Podgórne). Odbiór przygotowanego materiału do badania nastąpi 25 stycznia w godz. 12:00 – 16:00 również w GKS Tarnovia. Warunkiem udziału w badaniu jest obecność na spotkaniu edukacyjnym, posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, uzupełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu, a także osobiste oddanie próbki do badania w wyznaczonym terminie.