Będą utrudnienia na drodze powiatowej Lusówko-Sady

Informujemy, że firma Colas Polska od 19.10.2021 r. przystępuje do zasadniczej części robót drogowych na zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 2419 Lusówko – Sady na odcinku Lusowo – Sady” (rozszerzonego o remont nawierzchni dróg powiatowych na rondzie wraz z wlotami w wylotami w Lusowie). W związku z tym planowane są, oprócz równolegle prowadzonych lokalnie robót ziemnych i brukarskich, następujące prace:

Frezowanie

  • 19.10.2021 (wtorek) frezowanie nawierzchni na rondzie w Lusowie (wraz z częścią wlotów i wylotów)
  • 20.10.2021 (środa) kontynuacja frezowania nawierzchni na rondzie w Lusowie (w tym nawierzchni na ul. Nowej) oraz na odcinku ul. Poznańskiej od ronda w Lusowie do miejscowości Sady (ul. Za Motelem).

Prace te, o charakterze postępującym, prowadzone będą przy ruchu wahadłowym z ręcznym kierowaniem ruchem.

Układanie nawierzchni

  • 22.10.2021 (piątek) –  jeden pas ruchu na ul. Nowej (w kierunku od Batorowa w stronę ronda, czyli od strony żłobka i Żabki) oraz część ronda w Lusowie wraz z ul. Wierzbową.

Na czas prowadzenia prac na ul. Nowej nastąpi zmiana lokalizacji przystanku autobusowego – ul. Poznańska przy posesji nr 1.

Nastąpi też zamknięcie wlotu na rondo od ul. Wierzbowej (i wylotu). Objazd prowadzony będzie ulicami Słoneczną i Lipową.  

  • 23.10.2021 (sobota) – kontynuacja ronda w Lusowie oraz pas ruchu na ul. Nowej (w kierunku od ronda w stronę Batorowa). Nastąpi zmiana lokalizacji przystanku autobusowego – będzie zlokalizowany na ul Poznańskiej przy posesji nr 16a/16b.
  • 25.10.2021 (poniedziałek) – ul. Poznańska na odcinku od posesji nr 54 w Lusowie do skrzyżowania ul. Lusowskiej z ul. Lipową w Sadach
  • 26-28.10.2021 (wtorek-czwartek) – odcinek od ronda w Lusowie do m. Sady (ul. Za Motelem)

Podczas prac związanych z układaniem warstw nawierzchni na danym pasie ruch odbywać się będzie wahadłowo, przy ręczny kierowaniu ruchem. Ze względów technologicznych konieczne jest oczekiwanie na zawałowanie i ostygnięcie masy, w związku z czym nie ma możliwości dopuszczenia ruchu pojazdów na danym odcinku roboczym. Czas oczekiwania na przejazd podczas ruchu wahadłowego może się znacznie wydłużyć. Przez ten okres nie będzie również możliwości wyjazdu z posesji na drogę główną przez świeżo ułożoną warstwę masy (jak również wjazdu na posesję). Na ul. Lusowskiej w Sadach i ul. Nowej w Lusowie na czas prowadzonych prac nastąpi przesunięcie lokalizacji przystanków.

Przedstawione terminy i lokalizacje mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (pogoda, awarie).  Za utrudnienia przepraszamy, bardzo prosimy o uważną i bezpieczną jazdę i stosowanie się do oznakowania tymczasowego oraz poleceń osób kierujących ruchem.

Firma Colas informuje, że zgodnie z planem w dniach 26-28 będzie kontynuować układanie nawierzchni na drodze powiatowej Lusowo – Sady. W związku z tym, w dniu 26.10 i 27.10 (wtorek i środa) nieczynne będą przystanki przy skrzyżowaniu ul. Lusowska/Lipowa w Sadach (w obu kierunkach). Za utrudnienia przepraszamy.