Batorowska (znowu) bez rządowego wsparcia

Nie otrzymamy dofinansowania budowy ulicy Batorowskiej w Wysogotowie z II edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nasz wniosek znalazł się na liście rezerwowej – dopiero na 23. miejscu.

Chodzi o kilometrowy odcinek od ronda na drodze wojewódzkiej nr 307 do granicy z Gminą Dopiewo. To bardzo ważne połączenie komunikacyjne. Służy mieszkańcom dwóch gmin – Tarnowa Podgórnego i Dopiewa (w szczególności ze Skórzewa i Dopiewa). Łączy drogę wojewódzką nr 307 z drogą powiatową 2401P (biegnącą z Poznania przez Skórzewo, Dąbrówkę do Dopiewa). Dziennie przejeżdża tu ok. 4 tysiące pojazdów. Statystyki Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzają wysokie ryzyko zagrożeń wypadkami drogowymi w tym miejscu.

Przygotowany przez nas projekt uwzględnia zarówno potrzeby ruchu samochodowego, jak i zapewnia bezpieczeństwo pozostałym użytkownikom drogi mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Zaplanowaliśmy budowę jezdni o szerokości 5,60-5,80 m, skrzyżowań, w tym dwóch wyniesionych, chodników po obu stronach, sześciu wyniesionych przejść dla pieszych, a także budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę i przebudowę oświetlenia z wymianą na ekologiczne ledy.

Pamiętajmy, że Wysogotowo charakteryzuje się stale rosnącą liczbą mieszkańców. Obecnie (wg rejestru REGON) funkcjonuje blisko 580 podmiotów gospodarczych i punktów usługowych. Mieszczą się tutaj siedziby dużych i małych firm, reprezentujących różne branże, m.in. motoryzacyjną, farmaceutyczną, budowlaną i meblarską. Ta liczba będzie nadal rosnąć, ponieważ w Wysogotowie są jeszcze wolne tereny inwestycyjne. Zatem ruch na ulicy Batorowskiej będzie nadal rósł, bo mieszkańcy tą drogą dojeżdżają do szkół, punktów usługowych, ośrodków sportu i kultury. Stąd pilna potrzeba wybudowania jej w dobrym standardzie.

Pozwolenie na budowę Gmina otrzymała w lipcu 2021 r. Wówczas złożony został pierwszy wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg… i znalazł się na liście rezerwowej.

Szacowany koszt przebudowy wynosi 11 mln zł. W sierpniu 2022 roku, w kolejnym rozdaniu, Gmina ponownie wystąpiła o dofinansowanie w kwocie 5 mln zł. I znowu wniosek jest na liście rezerwowej – na 23. miejscu.

Wniosek, chociaż spełnia wszystkie formalne kryteria, nie znajduje poparcia u rządzących mówi Wójt Tadeusz Czajka. Nie rozumiem tej decyzji, bo uważam, że to bardzo ważna inwestycja.

Mapa pokazująca sytuowanie ulicy Batorowskiej w Wysogotowie