Badania geofizyczne w Gminie Tarnowo Podgórne

Geofizyka Toruń S.A. jako wykonawca prac, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na terenie powiatu poznańskiego, w tym na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, planuje rozpocząć badania geofizyczne, które będą trwały od 15 lipca do 30 listopada 2024 roku.

Prace przygotowawcze do w/w badań geofizycznych rozpoczną się od 15 kwietnia 2024 roku. Badania te wykonywane będą w oparciu o: Dodatek nr 7 do projektu robót geologicznych na obszarze koncesji Pniewy-Stęszew 14/2001/Ł dla badań sejsmicznych 3D Łagiewniki W I etap zatwierdzony decyzją Ministra Klimatu i Środowiska o sygnaturze DGK-WK-I.733.9.2023.9.GS, Dodatek nr 8 dom projektu robót geologicznych na obszarze koncesji Pniewy-Stęszew nr 14/2001/Ł dla badań sejsmicznych 3D Sierosław zatwierdzony decyzją Ministra i Środowiska o sygnaturze DGK-WK-I.733.15.2023.6.GS.

Celem projektowanych prac jest szczegółowe odwzorowanie stropu utworów czerwonego spągowca oraz dolomitu głównego, ze szczególnym nowych, potencjalnie złożowych obiektów strukturalnych – temat „Polowe prace sejsmiczne 3D Łagiewniki W I etap – Sierosław”. Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych, a w obszarach trudnodostępnych przy użyciu materiałów wybuchowych.

Rejestrację wykonuje się przy użyciu bezprzewodowych odbiorników rozmieszczonych na powierzchni ziemi. W akwenach wzbudzanie fali sejsmicznej będzie realizowane przy użyciu zestawu dział powietrznych (tzw. air-gun), zamontowanych na statku. Na obszarze gminy przewiduje się wykonanie otworów wierconych w celu pomiarów metodą mikroprofilowania prędkości. 

W ramach uzgodnień warunków wstępu na poszczególne nieruchomości, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali w właścicielami terminy wejścia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami Działu VIII – Odpowiedzialność za szkody, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023r. poz. 633).