logo LGD Dolina Samy

Ankieta Lokalnej Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Dolina Samy rozpoczyna przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Jest to dokument, wskazujący jakie obszary będą wspierane w tym okresie ze środków LGD Dolina Samy. Mogą mieć Państwo wpływ na jego kształt, odpowiadając na poniższe pytania zawarte w ankiecie.
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 12 minut.