grafika ilustracyjna - mapka z zaznaczonymi dwoma lokalizacjami wieży w Przeźmierowie (aktualną i proponowaną)

Alternatywa dla wieży przy ul. Zacisze?

Na spotkaniu, zorganizowanym 17 listopada 2023 r. przez Wójta w Urzędzie Gminy, przedstawiciele firmy P4 (operatora PLAY) wskazali 3 lokalizacje, będące możliwą alternatywą dla terenu przy ul. Zacisze.
Te propozycje zaopiniowało zebranie wiejskie, które odbyło się 30 listopada 2023 r. – w głosowaniu największe poparcie (21 głosów) uzyskała lokalizacja w Parku (przedstawia ją załączona grafika).
Ze względu na niską frekwencję na listopadowym zebraniu, ten temat będzie przedstawiony również na najbliższym zebraniu wiejskim, 9 stycznia 2024 r. w Centrum Integracji Obywatelskiej przy ul. Orzechowej 1 w Przeźmierowie – początek o 19.00.