sesja absolutoryjna - przewodnicząca rady gminy gratuluje wójtowi

Absolutorium jednogłośnie!

Na dzisiejszej sesji Radni Gminy Tarnowo Podgórne udzielili Wójtowi Tadeuszowi Czajce votum zaufania oraz absolutorium.

Najpierw ocenie został poddany Raport o stanie Gminy. Omawiając ten dokument Wójt Tadeusz Czajka podkreślał wpływ pandemii na stopień realizacji gminnych zamierzeń, na uzyskane wyniki ekonomiczne oraz na działalność gminnych instytucji, spółek, organizacji. Potem odpowiadał na pytania Radnych. Ostatecznie wotum zaufania udzieliło 17 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu (1 osoba była nieobecna).

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, przedstawienie sprawozdania finansowego oraz informacja o stanie mienia Gminy. Przeczytane zostały kolejno opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz opinie Komisji Stałych Rady Gminy.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Tadeuszowi Czajce podjęto jednogłośnie.

Wójt, dziękując Radnym za tak mocne poparcie, podkreślił, że jest to wyraz uznania dla pracy jego, jego współpracowników, pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich osób realizujących zadania stawiane przed gminnym samorządem. Podziękował również Skarbnik Katarzynie Jackowiak za skrupulatne pilnowanie stanu gminnych finansów, co w czasie pandemii stanowiło nie lada wyzwanie.