Grafika Apel Rady Gminy do Premiera RP w sprawie podwyżek cen gazu

Apel Rady Gminy w sprawie drastycznych podwyżek cen gazu

Na sesji  dniu 26 października 2021 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne przyjęła poniższy apel do Premiera RP w sprawie podwyżek cen gazu:

W ostatnich tygodniach mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne otrzymali decyzję o podwyżce cen paliwa gazowego o ponad 170%! Lokalnym dostawcą jest firma G.EN. GAZ Energia Sp. z o.o. (dostarczająca również paliwo gazowe m.in. do gmin: Buk, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kuślin, Nowy Tomyśl, Opalenica). Zdajemy sobie sprawę ze światowej sytuacji na rynkach energii, jednak skala wzrostu ceny jest szokująca i całkowicie nieadekwatna do zmiany ceny gazu w aktualnej taryfie podmiotu dominującego na rynku paliw gazowych tj. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Nie sposób jednoznacznie wskazać jednego, odpowiedzialnego za obecny stan rzeczy. Można jednak stwierdzić z całą pewnością, że jest to następstwo wieloletnich zaniedbań systemowych, które nie chronią w należyty sposób konsumentów w tym obszarze.

Z naszych ustaleń głównymi przyczynami obecnej sytuacji są:

  • wadliwy mechanizm ustalania cen pomiędzy podmiotami regulowanymi przez URE, które odnosi się do cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii, a powinien do realnych i regulowanych przez URE kosztów związanych z wydobyciem paliwa gazowego z lokalnych źródeł znajdujących się w pobliżu naszej gminy,
  • brak możliwości zmiany Sprzedawcy (potwierdzone przez odbiorców w procesach administracyjnych prowadzonych przez URE) paliw gazowych na terenie działania G.EN. GAZ Energia Sp. z o.o., co powoduje, że przy braku mechanizmów rynkowych cena lokalnego dostawcy może być zawyżona,
  • dopuszczenie przez URE do niedozwolonej przez Prawo Energetyczne praktyki subsydiowania skrośnego przez podmiot dominujący PGNiG Obrót Detaliczny z o.o. polegającej na sprzedaży paliwa gazowego odbiorcom hurtowym po wyższej cenie niż odbiorcom detalicznym.

Nieakceptowalnym skutkiem braku działań w przeszłości i aktualnie jest realne zagrożenie ubóstwem energetycznym wielu naszych mieszkańców. Następstwem ponad dwukrotnie wyższych rachunków za ogrzewanie gazem będzie dramatyczne obniżenie jakości życia, włączając narażenie zdrowia i życia. Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że obserwować będziemy powrót ogrzewania paliwami, od których chcieliśmy trwale odchodzić. To całkowicie zakwestionuje sensowność tego, o co walczyliśmy przez ostatnie lata promując m.in. rządowy program „Czyste Powietrze”.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka wraz z 40 włodarzami poszkodowanych gmin wystosował już pisma do instytucji: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zebrano 20 000 podpisów obywateli sprzeciwiających się drastycznym podwyżkom cen gazu.

W ramach inicjatywy oddolnej mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne zwrócili się do posłów reprezentujących nasz okręg.

Jako Rada Gminy Tarnowo Podgórne zwracamy się z prośbą do Pana Premiera o interwencję w tej życiowej dla naszych mieszkańców sprawie. Apelujemy o przyjrzenie się wskazanym przez nas problemom i podjęcie działań, w celu ich rozwiązania.