Program likwidacji wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że od 12 lutego można składać w urzędach gmin powiatu poznańskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie: https://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest

Pliki do pobrania: