24 grudnia Urząd Gminy oraz Filia będą nieczynne

Informujemy, że 24 grudnia 2020 r. Urząd Gminy Tarnowo Podgórne oraz Filia Urzędu w Przeźmierowie będą nieczynne.

Przypominamy również, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Gminy, obowiązują tymczasowe zasady obsługi interesantów.

Jeżeli konieczna jest wizyta osobista w Urzędzie, to prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej (tel. 61 8959 200, 61 8146 221). Filia Urzędu w Przeźmierowie przyjmuje mieszkańców bez konieczności wcześniejszego umówienia z jednak zachowaniem reżimu sanitarnego (jednocześnie w Filii Urzędu przebywać mogą dwie osoby).

Załatwienie spraw bez wcześniejszego umówienia jest możliwe, aczkolwiek pierwszeństwo mają klienci umówieni.

Zapraszamy do załatwiania spraw drogą mailową i telefoniczne (listę dyżurnych numerów do wydziałów podajemy poniżej) oraz do korzystania z profilu zaufanego ePUAP i aplikacji eUrząd.

Jak załatwiać sprawy urzędowe przez platformę ePUAP?

Więcej informacji [KLIKNIJ TUTAJ]

Jak korzystać z aplikacji eUrząd?

Więcej informacji [KLIKNIJ TUTAJ]

Wykaz dyżurnych numerów telefonów w Urzędzie Gminy

 

WYDZIAŁ/BIURO

 

 

NUMER TELEFONU

 

Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej

61 89 59 200

61 81 46 221

Biuro Rady Gminy

692 491 430

Biuro Obsługi Administracyjnej Wójta/ Sekretariat Wójta

61 89 59 201

Urząd Stanu Cywilnego

61 89 59 219

Wydział Infrastruktury Drogowej

61 89 59 250

Biuro Windykacji

61 89 59 307

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

61 89 59 230

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

61 89 59 251

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

61 89 59 264

Archiwum Zakładowe

61 89 59 291

Inspektor Ochrony Danych

61 89 59 291

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

fu@tarnowo-podgorne.pl

kontakt@tarnowo-podgorne.pl

 

Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska

61 89 59 226

Wydział Spraw Obywatelskich

690 429 840 profil zaufany, CEIDG

690 429 895 meldunki, nadawania nr pesel, dowody osobiste, Karta Dużej Rodziny

Wydział Podatków Lokalnych

690 430 131 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
61 8959 285 / 61 8959 311 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
511 533 230 – podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa, zaświadczenia w tym zakresie
61 8959 214 – podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa, zaświadczenia w tym zakresie
61 8959 214 / 61 8959 268 – (os. fizyczne) księgowość podatkowa, zaświadczenia w tym zakresie
508 559 467 – (os. fizyczne) wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
61 8959 286 – (os. prawne) wymiar i księgowość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, zaświadczenia w tym zakresie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

61 89 59 340

61 89 59 341

Filia Urzędu w Przeźmierowie

61 22 75 873

61 22 75 872

Straż Gminna

61 81 47 986