122 uczniów z laptopami w ramach Cyfrowej Gminy

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Informujemy, że w dniu 10 maja Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała podpisaną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wysokość wsparcia wynosi 309 230,00 zł i obejmuje zakup 122 szt laptopów wraz z ubezpieczeniem.

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – ReactEU i ma na celu wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym poprzez dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a pozostałymi.

Złożony przez Gminę Tarnowo Podgórne w listopadzie 2021 r. wniosek obejmował pierwotnie 125 sztuk laptopów, jednakże Gmina została zobowiązana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa do weryfikacji i udokumentowania danych zawartych w oświadczeniach mieszkańców, mimo, że dokumentacja konkursowa takiego wymogu nie stawiała. Ostatecznie zakwalifikowano do udziału w projekcie 122 uczniów.

Aktualnie Gmina Tarnowo Podgórne przystąpi do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego celem wyłonienia dostawcy sprzętu. Po jego zakupie, laptopy zostaną przekazane rodzicom uczniów zgłoszonych i zakwalifikowanych do programu na własność na podstawie zawartych porozumień. O terminie przekazania sprzętu będziemy informować mieszkańców telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, iż zmieniony został § 4 ust. 3 regulaminu konkursu, w którym określono dopuszczalne stawki na sprzęt komputerowy dla dzieci. Przewidziana pierwotnie kwota 3,5 tys. zł została obniżona na 2,5 tys. zł.