Prelekcja: „Losy Wielkopolan w czasie I wojny światowej”.

W najbliższą sobotę (21.08, godz. 10:00) zapraszamy do Muzeum na prelekcję pt. „Losy Wielkopolan w czasie I wojny światowej”.

I wojna światowa we współczesnej świadomości polskiego społeczeństwa z oczywistych przyczyn nie zajmuje tak poczesnego miejsca, jak bliższa nam, traumatyczna historia II wojny światowej. Wydarzenia lat 1914-1918 nie są tak często wspominane i upamiętniane, a niewielu zdaje sobie sprawę, jak wielkie piętno odcisnęły one na życiorysach naszych dziadków i pradziadków. Warto spróbować przypomnieć niejednokrotnie tragiczne losy mieszkańców naszego regionu, których ponad 100 lat temu w swoje bezlitosne tryby wciągnęła Wielka Wojna. Ci sami ludzie w kilka tygodni po 11 listopada 1918 roku walczyli w szeregach oddziałów powstańczych.

Dodaj wydarzenie do swojego kalendarza!

Kalendarz Google