26/12/2021

„Glina poezji się ima” – wystawa online koła plastycznego (sekcja ceramiki) z CK Przeźmierowo pod kierownictwem Magdaleny Łuczak

Zapraszamy serdecznie na wystawę podsumowującą trzymiesięczny okres pracy Pracowni ceramiki w CK Przeźmierowo. Prezentacji towarzyszyć będzie twórczość poetycka Ireny Matysiak.
Chociaż glina broni się sama, jednak gdy zestawimy ją z poezją, okazuje się, że zarówno słowo pisane jak i rzeźba mogą odnaleźć wspólny język, korespondować ze sobą tworząc formę doskonałą.
„Kształtem miłości piękno jest i tyle” – pisał Cyprian Kamil Norwid. Prawdziwa sztuka wyrasta z gorącego uczucia, tutaj słuchacz i widz jest artystą. Każdy człowiek może mieć swój wkład w tworzenie. Najważniejsze to być zdolnym do rozpoznawania piękna.

„Glina poezji się ima”
– wystawa online prac Pracowni ceramiki,
26.12 godz. 12,
facebook.com/goksezam

Dodaj wydarzenie do swojego kalendarza!

Kalendarz Google