29/06/2024

Delimitacja i demarkacja granic Odrodzonej Rzeczpospolitej. Znaki graniczne na ziemiach polskich. Konferencja.

10:00 – 10:15 Rozpoczęcie konferencji. Powitanie gości.

10:15 – 10:35 ”Śladami dziejów Wielkopolski” portal prezentujący wybrane wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim (opracowanie otrzymało Główną Nagrodę w konkursie internetowym Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego 2024 organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich).
Hanna Mierzwiak Geodeta Województwa Wielkopolskiego.

10:35 – 10:55 Miejsca pochówku niemieckich ofiar powstania wielkopolskiego. Wstęp do badań.
Maciej Elantkowski (MPWL)

10:55 – 11:15 Historyczne i administracyjne granice Wielkopolski.
Norbert Kulpa

11:15 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:05 Szczegółowe prace geodezyjne przy ustalaniu przebiegu granicy II Rzeczypospolitej na rzece Noteci w powiecie czarnkowskim w latach 1920-1924.
Waldemar Sztukiewicz, Roman Wisła (SGP)

12.05 – 12.25 Zagadnienie umiędzynarodowienia polskich odcinków Warty i Noteci w wyniku ustaleń traktatu wersalskiego.
Waldemar Sztukiewicz (SGP)

12.25 – 12.40 Podsumowanie

12.40 – 13:00 Zakończenie Konferencji przy grobie gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego (cmentarz w Lusowie).

Dodaj wydarzenie do swojego kalendarza!

Kalendarz Google