pomoc prawna

Darmowe obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC na 30 dni dla osób, które nie posiadają Zielonej Karty ani nie wykupiły ubezpieczenia granicznego. Dotyczy pojazdów zarejestrowanych na terenie Ukrainy.

Imię: Marcin

Numer telefonu: 531177077

pomoc prawna