Remont pomieszczeń szatniowych dla mieszkańców gminy korzystających z infrastruktury OSiR w Przeźmierowie

Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal”

Projekt realizowany jest od 01.07.2020 r. do 25.09.2020 r.

Głównym celem projektu jest: przebudowa zespołu szatni sportowych zlokalizowanych przy sali gimnastycznej celem stworzenia dogodnych warunków szatniowo-sanitarnych dla mieszkańców gminy korzystających z obiektów sportowych OSiR w Przeźmierowie.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

W wyniku remontu pomieszczenia zostaną dostosowane do nowych potrzeb użytkowych i funkcjonalnych Ośrodka oraz współczesnych standardów jakości. Wykonane zostaną  nowe podziały funkcjonalne pomieszczeń, wymienione instalacje sanitarne oraz elektryczne. Powstaną dwie szatnie – każda na 10 osób, a także pomieszczenie magazynowe, w którym przechowywane będą sprzęty sportowe wykorzystywane podczas zajęć na Sali. Do szatni przynależeć będą także dwa węzły higieniczno-sanitarne obejmujące pomieszczenia z natryskami, umywalkami i kabiną WC. Remont poprzez zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej pozwoli także odpowiednio zwentylować nowe pomieszczenia.

Wartość projektu: 227 910,12 zł

Dofinansowanie: 99 828,00 zł