Modernizacja Centrum Kultury w Przeźmierowie

Zadanie realizowane ze środków województwa wielkopolskiego zgodnie z umową nr 50/DK/KK/2021 z 10.11.2021 r.

Projekt realizowany jest w okresie: od 02.09.2021 do 09.12.2021 r.

Wartość projektu: 308 000,93

Wartość dofinansowania: 80 000,00

Głównym celem projektu jest:

Modernizacja istniejącej infrastruktury Centrum Kultury w Przeźmierowie celem stworzenia spójnej, bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni kulturalnej, dedykowanej wszystkim mieszkańcom gminy. Dzięki wymianie przestarzałych i wadliwych elementów infrastruktury budynek zostanie dostosowany do nowych, rosnących potrzeb funkcjonalnych Ośrodka Kultury. Bardziej komfortowe warunki pozwolą na podniesienie rangi obiektu, poszerzenie oferty dla mieszkańców i organizację większej ilości wydarzeń o coraz większym znaczeniu dla środowiska kulturalnego.

Projekt zakłada:

  • wymianę drzwi ewakuacyjnych na Sali widowiskowej i na korytarzu za sceną wraz z progiem i niezbędnymi obróbkami;
  • wymianę głowic termostatycznych wraz z centralkami do sterowania;
  • wymianę balustrad;
  • wykonanie instalacji klimatyzacji (instalacja chłodnicza, sterowania i skroplin, montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych);
  • malowanie elewacji wraz z miejscowymi wyprawkami pęknięć tynku;