Wysogotowo

Ogólnogminne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuKwota
1Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnymbudynek dydaktyczny 3-kondygnacyjny z 16 salami lekcyjnymi i z salami tematycznymi z zapleczami, biblioteką z czytelnią, pomieszczeniami dla nauczycieli, logopedy, psychologa, technicznym i sanitarnym, pomocniczym. Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku 3 000 m2 i zabudowy ok. 1 000 m222 000 000 zł
2Budowa Zakładu Aktywności Zawodowejbudynek produkcyjno-techniczno-magazynowy przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowana do zatrudnienia liczba osób niepełnosprawnych – co najmiej 50. Orientacyjna powierzchnia zabudowy obiektu – 3 000 m221 000 000 zł
3Budowa Centrum Kultury Tarnowo Podgórnebudynek podzielony na dwie strefy: strefę pracy (obsługę sali głównej, strefę prób muzycznych i działań plastycznych) i strefę reprezentacyjną (hol wejściowy, sala główna, biura). W sali widowiskowej 288 miejsc siedzących. Powierzchnia zabudowy 1 252 m2, powierzchnia użytkowa 1 657 m212 000 000 zł
4Budowa zbiornika retencyjnego na Szuminiezbiornik retencyjny przy skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i ul. Dobrej Inwestycji na potrzeby retencjonowania wód opadowych i odciążenia rowów przydrożnych9 200 000 zł
5Budowa nowej plaży nad Jeziorem Lusowskimwykup terenu, budowa pomostu, kąpieliska, zaplecza socjalnego, parkingów, drogi dojazdowej 4 200 000 zł
Lokalne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuLokalizacjaKwota
1Budowa ul. Długiej (odcinek od ul. Batorowskiej do ul. Wierzbowej)nawierzchnia jezdni oraz chodnika z odwodnieniem i oświetleniem 2 670 000 zł
2Budowa ul. Długiej (odcinek od ul. Wierzbowej do boisk)nawierzchnia jezdni oraz chodnika z odwodnieniem, oświetleniem i parkingiem 1 700 000 zł
3Budowa ul. Miłejnawierzchnia pieszojezdni, odwodnienie 770 000 zł
4Budowa ul. Rajskiejnawierzchnia pieszojezdni, odwodnienie 650 000 zł
5Budowa ul. Sielskiejnawierzchnia pieszojezdni, odwodnienie 970 000 zł
6Budowa ul. Beztroskiejnawierzchnia pieszojezdni, odwodnienie 300 000 zł
7Budowa sięgaczy ul. Pszennej4 sięgacze, nawierzchnia pieszojezdni, odwodnienie 1 170 000 zł
8Budowa ul. Sojowej i ul. Okrężnejjezdnia jednokierunkowa, chodnik, odwodnienie, wykupy gruntów 3 150 000 zł
9Teren rekreacyjny – ul. Wierzbowa 38altana, ławki, zieleń, ścieżka 100 000 zł
Zadania inwestycyjne już przewidziane do realizacji w ramach aktualnego budżetu Gminy
Tytuł projektu Opis
Budowa/przebudowa ul. Batorowskiej przebudowa jezdni, budowa chodników; odwodnienie, oświetlenie, przebudowa sieci
Zadania inwestycyjne odrzucone ze względów merytorycznych
Tytuł projektu Uzasadnienie odrzucenia
Skate park przy ul. Korzennej brak gruntu gminnego na skate park
Zagłosuj

Lokalizacje Wysogotowo

Punkt głosowania

Świetlica wiejska w Wysogotowie
ul. Wierzbowa 127