Tarnowo Podgórne

Ogólnogminne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuKwota
1Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnymbudynek dydaktyczny 3-kondygnacyjny z 16 salami lekcyjnymi i z salami tematycznymi z zapleczami, biblioteką z czytelnią, pomieszczeniami dla nauczycieli, logopedy, psychologa, technicznym i sanitarnym, pomocniczym. Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku 3 000 m2 i zabudowy ok. 1 000 m222 000 000 zł
2Budowa Zakładu Aktywności Zawodowejbudynek produkcyjno-techniczno-magazynowy przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowana do zatrudnienia liczba osób niepełnosprawnych – co najmiej 50. Orientacyjna powierzchnia zabudowy obiektu – 3 000 m221 000 000 zł
3Budowa Centrum Kultury Tarnowo Podgórnebudynek podzielony na dwie strefy: strefę pracy (obsługę sali głównej, strefę prób muzycznych i działań plastycznych) i strefę reprezentacyjną (hol wejściowy, sala główna, biura). W sali widowiskowej 288 miejsc siedzących. Powierzchnia zabudowy 1 252 m2, powierzchnia użytkowa 1 657 m212 000 000 zł
4Budowa zbiornika retencyjnego na Szuminiezbiornik retencyjny przy skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i ul. Dobrej Inwestycji na potrzeby retencjonowania wód opadowych i odciążenia rowów przydrożnych9 200 000 zł
5Budowa nowej plaży nad Jeziorem Lusowskimwykup terenu, budowa pomostu, kąpieliska, zaplecza socjalnego, parkingów, drogi dojazdowej 4 200 000 zł
Lokalne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuLokalizacjaKwota
1Rewitalizacja Parku 700-leciaurządzenie terenu zieleni (pumptrack, street workout, wiata) 3 500 000 zł
2Budowa obwodnicy wschodniejodcinek od ul. Rokietnickiej do ul. Szkolnej, jezdnia, ścieżka pieszo-rowerowa, rondo na ul. Szkolnej, odwodnienie, oświetlenie, przebudowy przepustów, wykupy gruntów 19 000 000 zł
3Budowa ul. Rolnej (II etap)nawierzchnia jezdni oraz chodnika z odwodnieniem i oświetleniem 7 300 000 zł
4Budowa ul. Bryzy i ul. Romaszewskiegojezdnia, chodnik, odwodnienie, oświetlenie 4 700 000 zł
5Budowa ul. Krętej i ul. Przecznicanawierzchnia pieszojezdni z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem 1 390 000 zł
6Budowa ul. Marianowskiejmodernizacja i budowa ul. Marianowskiej na odcinku od DK 92 do ul. Czereśniowej; jezdnia o nawierzchni bitumicznej, z budową chodnika z betonowej kostki brukowej na odcinku od DK 92 do ul. Rolnej 4 620 000 zł
7Budowa ul. Kolorowej i ul. Wesołejnawierzchnia pieszojezdni z betonowej kostki brukowej, odwodnienie 1 000 000 zł
8Założenie zieleni na skwerze przy myjni samochodowej (przy rondzie T. Mazowieckiego)urządzenie terenu zieleni (ścieżki, mała architektura, zieleń) 1 000 000 zł
9Budowa ul. Sezamkowejnawierzchnia pieszojezdni z betonowej kostki brukowej, odwodnienie 500 000 zł
10Budowa ul. Aroniowejnawierzchnia pieszojezdni z przepuszczalnej betonowej kostki brukowej 1 500 000 zł
11Budowa ul. Jabłoniowejnawierzchnia pieszojezdni z przepuszczalnej betonowej kostki brukowej 440 000 zł
12Budowa sięgaczy ul. Sasankowejnawierzchnia pieszojezdni z betonowej kostki brukowej, odwodnienie 1 180 000 zł
13Budowa ul. Żurawinowej (od ul. 23 Października do ul. Aroniowej)nawierzchnia jezdni oraz chodnika z odwodnieniem 1 230 000 zł
14Budowa ul. Agrestowejnawierzchnia pieszojezdni z przepuszczalnej betonowej kostki brukowej 540 000 zł
15Budowa alei spacerowej – ul. 23 Października/ul. Nowa (pomiędzy firmami Gizeh i G.EN.GAZ Energia)nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem (realizacja uzależniona od pozyskania gruntów) 1 400 000 zł
16Urządzenie Termalnego Parku Zdrowiaurządzenie terenów rekreacyjnych 2 100 000 zł
17Budowa ścieżki: plac zabaw „Nivea” – ul. Szkolnanawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z kruszywa łamanego 250 000 zł
Zadania inwestycyjne już przewidziane do realizacji w ramach aktualnego budżetu Gminy
Tytuł projektu Opis
Przebudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej zadanie realizowane wspólnie z powiatem
Zadania inwestycyjne odrzucone ze względów merytorycznych
Tytuł projektu Uzasadnienie odrzucenia
Budowa ścieżki rowerowej – ul. Rokietnicka istniejący chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym
Połączenie pieszo-rowerowe do lasu w Rumianku możliwe do zrealizowania w ramach działań bieżących
Zagłosuj

Lokalizacje Tarnowo Podgórne

Punkt głosowania

Sala GKS Tarnovia
ul. 23 Października 34