Sady

Ogólnogminne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuKwota
1Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnymbudynek dydaktyczny 3-kondygnacyjny z 16 salami lekcyjnymi i z salami tematycznymi z zapleczami, biblioteką z czytelnią, pomieszczeniami dla nauczycieli, logopedy, psychologa, technicznym i sanitarnym, pomocniczym. Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku 3 000 m2 i zabudowy ok. 1 000 m222 000 000 zł
2Budowa Zakładu Aktywności Zawodowejbudynek produkcyjno-techniczno-magazynowy przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowana do zatrudnienia liczba osób niepełnosprawnych – co najmiej 50. Orientacyjna powierzchnia zabudowy obiektu – 3 000 m221 000 000 zł
3Budowa Centrum Kultury Tarnowo Podgórnebudynek podzielony na dwie strefy: strefę pracy (obsługę sali głównej, strefę prób muzycznych i działań plastycznych) i strefę reprezentacyjną (hol wejściowy, sala główna, biura). W sali widowiskowej 288 miejsc siedzących. Powierzchnia zabudowy 1 252 m2, powierzchnia użytkowa 1 657 m212 000 000 zł
4Budowa zbiornika retencyjnego na Szuminiezbiornik retencyjny przy skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i ul. Dobrej Inwestycji na potrzeby retencjonowania wód opadowych i odciążenia rowów przydrożnych9 200 000 zł
5Budowa nowej plaży nad Jeziorem Lusowskimwykup terenu, budowa pomostu, kąpieliska, zaplecza socjalnego, parkingów, drogi dojazdowej 4 200 000 zł
Lokalne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuLokalizacjaKwota
1Przebudowa ul. Kobylnickiej (odcinek zabudowany)przebudowa chodników, kanalizacji deszczowej, nowa nawierzchnia jezdni, oświetlenie 7 000 000 zł
2Przebudowa ul. Kobylnickiej (poza odcinkiem zabudowanym)nawierzchnia jezdni 2 730 000 zł
3Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego z parkingami przy boisku piłkarskimobiekt modułowy, kontenerowy z zapleczem technicznym i magazynem na sprzęt 700 000 zł
4Budowa boiska i siłowni przy ul. Lipowejboisko z nawierzchnią sztuczną, mała architektura, siłownia zewnętrzna, zieleń, rozudowa placu zabaw 800 000 zł
5Budowa infrastruktury rekreacyjnej w parku – ul. Poprzeczna/ul. Logistycznaścieżki, mała architektura, altana, zieleń, pumptrack 600 000 zł
6Budowa dróg na os. Lipowym (III etap)pieszojezdnia z kostki, odwodnienie (dokończenie ulic: Topolowej, Jaworowej, Jałowcowej i Olchowej) 2 500 000 zł
7Budowa ul. Malwowej (II etap)pieszojezdnia z kostki, odwodnienie 600 000 zł
8Urządzenie zieleni na dz. nr 113/9zieleń, mała architektura, ścieżki 300 000 zł
9Rozbudowa Centrum Kultury i Sporturozbudowa świetlicy na potrzeby bieżących potrzeb mieszkańców 1 000 000 zł
10Przebudowa ul. Jeżynowejnawierzchnia jezdni i chodnika z odwodnieniem 1 100 000 zł
Zadania inwestycyjne już przewidziane do realizacji w ramach aktualnego budżetu Gminy
Tytuł projektu Opis
Budowa dróg na os. Lipowym - II etap Pieszojezdnia z kostki, odwodnienie – brakujące odcinki dróg (ul. Topolowa od ul. Lipowej do ul. Jaworowej)
Budowa prawoskrętu w ul. Za Motelem w trakcie realizacji
Zadania inwestycyjne odrzucone ze względów merytorycznych
Tytuł projektu Uzasadnienie odrzucenia
Zagłosuj

Lokalizacje Sady

Punkt głosowania

Świetlica wiejska w Sadach
ul. Poprzeczna 3