Rumianek

Ogólnogminne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuKwota
1Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnymbudynek dydaktyczny 3-kondygnacyjny z 16 salami lekcyjnymi i z salami tematycznymi z zapleczami, biblioteką z czytelnią, pomieszczeniami dla nauczycieli, logopedy, psychologa, technicznym i sanitarnym, pomocniczym. Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku 3 000 m2 i zabudowy ok. 1 000 m222 000 000 zł
2Budowa Zakładu Aktywności Zawodowejbudynek produkcyjno-techniczno-magazynowy przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowana do zatrudnienia liczba osób niepełnosprawnych – co najmiej 50. Orientacyjna powierzchnia zabudowy obiektu – 3 000 m221 000 000 zł
3Budowa Centrum Kultury Tarnowo Podgórnebudynek podzielony na dwie strefy: strefę pracy (obsługę sali głównej, strefę prób muzycznych i działań plastycznych) i strefę reprezentacyjną (hol wejściowy, sala główna, biura). W sali widowiskowej 288 miejsc siedzących. Powierzchnia zabudowy 1 252 m2, powierzchnia użytkowa 1 657 m212 000 000 zł
4Budowa zbiornika retencyjnego na Szuminiezbiornik retencyjny przy skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i ul. Dobrej Inwestycji na potrzeby retencjonowania wód opadowych i odciążenia rowów przydrożnych9 200 000 zł
5Budowa nowej plaży nad Jeziorem Lusowskimwykup terenu, budowa pomostu, kąpieliska, zaplecza socjalnego, parkingów, drogi dojazdowej 4 200 000 zł
Lokalne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuLokalizacjaKwota
1Budowa ścieżki rowerowej do Jankowicścieżka pieszo-rowerowa, oświetlenie, odwodnienie, przebudowa przepustu, wykup gruntów 5 000 000 zł
2Budowa ścieżki rowerowej do Górynawierzchnia ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Szamotulskiej do pola golfowego z oświetleniem 3 000 000 zł
3Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Parkowejnawierzchnia ścieżki rowerowej (na odcinku od ul. Szkolnej do granicy gminy) 2 500 000 zł
4Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nowej (staw)altana, mała architektura, zieleń 450 000 zł
5Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Parkowa 6ocieplenie ścian budynku z wymianą dachu 1 000 000 zł
6Budowa nowej nawierzchni boiska przy świetlicywykonanie nowej nawierzchni boiska 400 000 zł
Zagłosuj

Lokalizacje Rumianek

Punkt głosowania

Świetlica wiejska w Rumianku
ul. Parkowa 6a