Jankowice

Ogólnogminne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuKwota
1Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnymbudynek dydaktyczny 3-kondygnacyjny z 16 salami lekcyjnymi i z salami tematycznymi z zapleczami, biblioteką z czytelnią, pomieszczeniami dla nauczycieli, logopedy, psychologa, technicznym i sanitarnym, pomocniczym. Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku 3 000 m2 i zabudowy ok. 1 000 m222 000 000 zł
2Budowa Zakładu Aktywności Zawodowejbudynek produkcyjno-techniczno-magazynowy przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowana do zatrudnienia liczba osób niepełnosprawnych – co najmiej 50. Orientacyjna powierzchnia zabudowy obiektu – 3 000 m221 000 000 zł
3Budowa Centrum Kultury Tarnowo Podgórnebudynek podzielony na dwie strefy: strefę pracy (obsługę sali głównej, strefę prób muzycznych i działań plastycznych) i strefę reprezentacyjną (hol wejściowy, sala główna, biura). W sali widowiskowej 288 miejsc siedzących. Powierzchnia zabudowy 1 252 m2, powierzchnia użytkowa 1 657 m212 000 000 zł
4Budowa zbiornika retencyjnego na Szuminiezbiornik retencyjny przy skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i ul. Dobrej Inwestycji na potrzeby retencjonowania wód opadowych i odciążenia rowów przydrożnych9 200 000 zł
5Budowa nowej plaży nad Jeziorem Lusowskimwykup terenu, budowa pomostu, kąpieliska, zaplecza socjalnego, parkingów, drogi dojazdowej 4 200 000 zł
Lokalne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuLokalizacjaKwota
1Budowa ścieżki rowerowej do Rumiankaścieżka pieszo-rowerowa, oświetlenie, odwodnienie, przebudowa przepustu, wykup gruntów 5 000 000 zł
2Budowa ścieżki rowerowej – ul. Admiralskanawierzchnia ścieżki rowerowej 640 000 zł
3Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przemysłowa/ul. Tarnowskaprzebudowa skrzyżowania ul. Tarnowskiej, ul. Sowiej, ul. Przemysłowej i ul. Dobrej Inwestycji na rondo, wykup gruntu 4 500 000 zł
4Budowa ul. Leśnejnawierzchnia jezdni bitumicznej oraz chodnika z betonowej kostki brukowej od końca istniejących nawierzchni do działki nr 80/1 (jezdnia o długości ok. 340 mb, chodnik o długości ok. 840 mb) 1 900 000 zł
5Budowa ul. Wiatracznejnawierzchnia pieszojezdni z przepuszczalnej kostki brukowej, z odcinkiem ul. Polnej 610 000 zł
Zadania inwestycyjne już przewidziane do realizacji w ramach aktualnego budżetu Gminy
Tytuł projektu Opis
Budowa kładki dla pieszych na rzece Samie budowa kładki w ciągu istniejącego chodnika
Zagłosuj

Lokalizacje Jankowice

Punkt głosowania

Świetlica wiejska w Jankowicach
ul. Wiśniowa 2a