Chyby

Ogólnogminne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuKwota
1Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnymbudynek dydaktyczny 3-kondygnacyjny z 16 salami lekcyjnymi i z salami tematycznymi z zapleczami, biblioteką z czytelnią, pomieszczeniami dla nauczycieli, logopedy, psychologa, technicznym i sanitarnym, pomocniczym. Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku 3 000 m2 i zabudowy ok. 1 000 m222 000 000 zł
2Budowa Zakładu Aktywności Zawodowejbudynek produkcyjno-techniczno-magazynowy przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowana do zatrudnienia liczba osób niepełnosprawnych – co najmiej 50. Orientacyjna powierzchnia zabudowy obiektu – 3 000 m221 000 000 zł
3Budowa Centrum Kultury Tarnowo Podgórnebudynek podzielony na dwie strefy: strefę pracy (obsługę sali głównej, strefę prób muzycznych i działań plastycznych) i strefę reprezentacyjną (hol wejściowy, sala główna, biura). W sali widowiskowej 288 miejsc siedzących. Powierzchnia zabudowy 1 252 m2, powierzchnia użytkowa 1 657 m212 000 000 zł
4Budowa zbiornika retencyjnego na Szuminiezbiornik retencyjny przy skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i ul. Dobrej Inwestycji na potrzeby retencjonowania wód opadowych i odciążenia rowów przydrożnych9 200 000 zł
5Budowa nowej plaży nad Jeziorem Lusowskimwykup terenu, budowa pomostu, kąpieliska, zaplecza socjalnego, parkingów, drogi dojazdowej 4 200 000 zł
Lokalne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuLokalizacjaKwota
1Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Przeźmierki, łączącej ul. Szamotulską w Chybach ze zbiornikiem retencyjnym (stawy Baranowo), wzdłuż granicy z M. Poznań, Przeźmierki i Kanału Swadzimskiegościeżka pieszo-rowerowa, nawierzchnia z kruszywa łamanego, realizacja uzależniona od pozyskania gruntów pod budowę 2 400 000 zł
2Parking przy Molonawierzchnia parkingu z betonowej kostki brukowej 900 000 zł
3Budowa oświetlonej ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Parkową z planowaną świetlicą wiejską oraz terenem rekreacyjnym przy ul. Szkolnejnawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z kruszywa łamanego z oświetleniem, realizacja uzależniona od pozyskania gruntów na przedłużeniu ul. Parkowej 300 000 zł
4Zagospodarowanie tzw. "górki ekologicznej" oraz udrożnienie i zagospodarowanie kanału do Jeziora Kierskiego (park ul. Bagienna)zagospodarowanie „górki” na wzór Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu przy ul. Wilków Morskich (układ komunikacyjny, mała architektura, zieleń), ponadto w porozumieniu z Miastem Poznań udrożnienie i udostępnienie dojść do jeziora ul. Lipowa, Chyby - dz. nr 159/1, 159/2, 160/1, 160/2 1 000 000 zł
Zadania inwestycyjne już przewidziane do realizacji w ramach aktualnego budżetu Gminy
Tytuł projektu Opis
Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską i budową sygnalizacji świetlnej w trakcie wyboru wykonawcy
Budowa ul. Pomarańczowej do realizacji ze współfinansowaniem przez mieszkańców
Zagłosuj

Lokalizacje Chyby

Punkt głosowania

Świetlica wiejska w Chybach
ul. Szamotulska 22