Ceradz Kościelny

Ogólnogminne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuKwota
1Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnymbudynek dydaktyczny 3-kondygnacyjny z 16 salami lekcyjnymi i z salami tematycznymi z zapleczami, biblioteką z czytelnią, pomieszczeniami dla nauczycieli, logopedy, psychologa, technicznym i sanitarnym, pomocniczym. Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku 3 000 m2 i zabudowy ok. 1 000 m222 000 000 zł
2Budowa Zakładu Aktywności Zawodowejbudynek produkcyjno-techniczno-magazynowy przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowana do zatrudnienia liczba osób niepełnosprawnych – co najmiej 50. Orientacyjna powierzchnia zabudowy obiektu – 3 000 m221 000 000 zł
3Budowa Centrum Kultury Tarnowo Podgórnebudynek podzielony na dwie strefy: strefę pracy (obsługę sali głównej, strefę prób muzycznych i działań plastycznych) i strefę reprezentacyjną (hol wejściowy, sala główna, biura). W sali widowiskowej 288 miejsc siedzących. Powierzchnia zabudowy 1 252 m2, powierzchnia użytkowa 1 657 m212 000 000 zł
4Budowa zbiornika retencyjnego na Szuminiezbiornik retencyjny przy skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i ul. Dobrej Inwestycji na potrzeby retencjonowania wód opadowych i odciążenia rowów przydrożnych9 200 000 zł
5Budowa nowej plaży nad Jeziorem Lusowskimwykup terenu, budowa pomostu, kąpieliska, zaplecza socjalnego, parkingów, drogi dojazdowej 4 200 000 zł
Lokalne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuLokalizacjaKwota
1Remont budynku „starej szkoły” (ul. Bukowska 3)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej, sprawdzenie stanu technicznego stropów oraz ich ewentualna wymiana, remont wnętrz z usunięciem wtórnych podziałów pomieszczeń i aranżacja zgodnie z założonym przeznaczeniem 3 000 000 zł
2Budowa ronda w centrum wsiprzebudowa skrzyżowania ul. Bukowskiej i ul. Jankowickiej na rondo 4 000 000 zł
3Budowa chodnika wzdłuż ul. Bukowskiejbudowa nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Piaskowej do granicy gminy wraz z odwodnieniem 1 300 000 zł
4Budowa ul. Turkawkinawierzchnia pieszojezdni z przepuszczalnej betonowej kostki brukowej 560 000 zł
5Budowa ul. Sokołanawierzchnia pieszojezdni z przepuszczalnej betonowej kostki brukowej 540 000 zł
6Budowa ul. Dębowejnawierzchnia pieszojezdni z przepuszczalnej betonowej kostki brukowej 930 000 zł
7Budowa ul. Wspólnejnawierzchnia pieszojezdni z przepuszczalnej betonowej kostki brukowej 340 000 zł
8Budowa ul. Stawnejnawierzchnia pieszojezdni z przepuszczalnej betonowej kostki brukowej 640 000 zł
9Budowa ul. Palaczówkabudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej 2 200 000 zł
10Budowa ul. Pod Gajembudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej 2 500 000 zł
11Przebudowa ul. Ks. Z. Humerczykaremont nawierzchni bitumicznej z lokalnymi mijankami 1 550 000 zł
Zagłosuj

Lokalizacje Ceradz Kościelny

Punkt głosowania

Świetlica wiejska w Ceradzu Kościelnym
Plac Harcerski 4