Batorowo

Ogólnogminne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuKwota
1Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnymbudynek dydaktyczny 3-kondygnacyjny z 16 salami lekcyjnymi i z salami tematycznymi z zapleczami, biblioteką z czytelnią, pomieszczeniami dla nauczycieli, logopedy, psychologa, technicznym i sanitarnym, pomocniczym. Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku 3 000 m2 i zabudowy ok. 1 000 m222 000 000 zł
2Budowa Zakładu Aktywności Zawodowejbudynek produkcyjno-techniczno-magazynowy przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowana do zatrudnienia liczba osób niepełnosprawnych – co najmiej 50. Orientacyjna powierzchnia zabudowy obiektu – 3 000 m221 000 000 zł
3Budowa Centrum Kultury Tarnowo Podgórnebudynek podzielony na dwie strefy: strefę pracy (obsługę sali głównej, strefę prób muzycznych i działań plastycznych) i strefę reprezentacyjną (hol wejściowy, sala główna, biura). W sali widowiskowej 288 miejsc siedzących. Powierzchnia zabudowy 1 252 m2, powierzchnia użytkowa 1 657 m212 000 000 zł
4Budowa zbiornika retencyjnego na Szuminiezbiornik retencyjny przy skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i ul. Dobrej Inwestycji na potrzeby retencjonowania wód opadowych i odciążenia rowów przydrożnych9 200 000 zł
5Budowa nowej plaży nad Jeziorem Lusowskimwykup terenu, budowa pomostu, kąpieliska, zaplecza socjalnego, parkingów, drogi dojazdowej 4 200 000 zł
Lokalne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuLokalizacjaKwota
1Budowa i modernizacja ul. Nad Stawemprzebudowa jezdni (z przedłużeniem odcinka utwardzonego) wraz chodnikiem (odcinek do ostatniego zabudowania) 650 000 zł
2Budowa ul. Widok w kierunku Dąbrowynawierzchnia pieszo-jezdni z przepuszczalnej betonowej kostki brukowej 1 100 000 zł
3Budowa ul. Promyknawierzchnia pieszo-jezdni z przepuszczalnej betonowej kostki brukowej (odcinek zabudowany ok. 150 mb) 380 000 zł
4Urządzenie terenu rekreacyjnego przy stawie (ul. Nad Stawem)ścieżki, altana, mała architektura, zieleń, czyszczenie stawu 250 000 zł
5Urządzenie terenu rekreacyjnego na skwerze przy starej szkole (ul. St. Batorego)mała architektura, zieleń, ścieżka 100 000 zł
Zadania inwestycyjne już przewidziane do realizacji w ramach aktualnego budżetu Gminy
Tytuł projektu Opis
Budowa chodnika na ul. Batorowskiej budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni
Zagłosuj

Lokalizacje Batorowo

Punkt głosowania

Świetlica wiejska w Batorowie
ul. Stefana Batorego 67