Baranowo

Ogólnogminne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuKwota
1Budowa Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnymbudynek dydaktyczny 3-kondygnacyjny z 16 salami lekcyjnymi i z salami tematycznymi z zapleczami, biblioteką z czytelnią, pomieszczeniami dla nauczycieli, logopedy, psychologa, technicznym i sanitarnym, pomocniczym. Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku 3 000 m2 i zabudowy ok. 1 000 m222 000 000 zł
2Budowa Zakładu Aktywności Zawodowejbudynek produkcyjno-techniczno-magazynowy przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowana do zatrudnienia liczba osób niepełnosprawnych – co najmiej 50. Orientacyjna powierzchnia zabudowy obiektu – 3 000 m221 000 000 zł
3Budowa Centrum Kultury Tarnowo Podgórnebudynek podzielony na dwie strefy: strefę pracy (obsługę sali głównej, strefę prób muzycznych i działań plastycznych) i strefę reprezentacyjną (hol wejściowy, sala główna, biura). W sali widowiskowej 288 miejsc siedzących. Powierzchnia zabudowy 1 252 m2, powierzchnia użytkowa 1 657 m212 000 000 zł
4Budowa zbiornika retencyjnego na Szuminiezbiornik retencyjny przy skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i ul. Dobrej Inwestycji na potrzeby retencjonowania wód opadowych i odciążenia rowów przydrożnych9 200 000 zł
5Budowa nowej plaży nad Jeziorem Lusowskimwykup terenu, budowa pomostu, kąpieliska, zaplecza socjalnego, parkingów, drogi dojazdowej 4 200 000 zł
Lokalne zadania inwestycyjne podlegające głosowaniu
Numer projektuTytuł projektuOpis projektuLokalizacjaKwota
1Budowa drogi pomiędzy ul. Szamotulską (rondo) z ul. Świętego Mikołaja (CH Auchan) w Swadzimiujezdnia, ścieżka pieszo-rowerowa, oświetlenie uliczne, rów odwadniający, nasadzenia zieleni, wykupy gruntów pod pas drogowy 15 500 000 zł
2Przebudowa ul. Wypoczynkowaprzebudowa jezdni, chodnik, odwodnienie, oświetlenie uliczne 3 000 000 zł
3Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż Przeźmierki łączącej ul. Szamotulską w Chybach ze zbiornikiem retencyjnym (stawy Baranowo) wzdłuż granicy z M. Poznań, Przeźmierki i kanału Swadzimskiegościeżka pieszo-rowerowa, nawierzchnia z kruszywa łamanego, realizacja uzależniona od pozyskania gruntów pod budowę 2 400 000 zł
4Urządzenie plaży w BaranowieMarina Baranowo, budowa molo, kąpielisko, zaplecze socjalne, parking. Plaża w Baranowie znajduje się na terenie Miasta Poznań 8 000 000 zł
5Budowa ul. Cichanawierzchnia pieszo-jezdni z betonowej kostki brukowej 500 000 zł
6Budowa ul. Ruczajnawierzchnia pieszo-jezdni z betonowej kostki brukowej 900 000 zł
7Budowa ul. Parkowaprzebudowa istniejącej nawierzchni na pieszo-jezdnię z betonowej kostki brukowej 590 000 zł
8Budowa ścieżki rowerowej ul. Klonowanawierzchnia ścieżki rowerowej 850 000 zł
Zadania inwestycyjne już przewidziane do realizacji w ramach aktualnego budżetu Gminy
Tytuł projektu Opis
Budowa ul. Letniskowej w trakcie realizacji
Budowa ul. Nad Miedzą w trakcie realizacji
Budowa ul. Platynowej z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską z budową sygnalizacji świetlnej w trakcie wyboru wykonawcy
Zagłosuj

Lokalizacje Baranowo

Punkt głosowania

Świetlica wiejska w Baranowie
ul. Spokojna 2b