Wakacyjna AktywAKCJA Program grantowy organizowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju

Program grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA” organizowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju w celu wyłonienia i przyznania dofinansowania w postaci Grantu inicjatywom wspierającym lokalne społeczności w podejmowaniu działań sportowych, rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: czerwiec -sierpień 2022;

Celami szczegółowymi Programu są:

  1. promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
  2. integracja młodzieży i dzieci z Polski i dzieci uchodźców z Ukrainy;
  3. wsparcie lokalnych społeczności i instytucji;
  4. walka ze skutkami epidemii negatywnie wpływającymi na aktywność i rozwój dzieci i młodzieży;
  5. wparcie finansowe wartościowych inicjatyw społecznych.