Specjalista ds. sprzedaży

Miejsce pracy: Wysogotowo

Nazwa firmy: Metalmex

Opis stanowiska pracy:

Metalmex – akcesoria meblowe – jedna z najbardziej kreatywnych firm w branży meblowej, zatrudni pracownika do działu sprzedaży
Jeśli jesteś ambitny i twórczy, lubisz wyzwania i pracę z klientem i chcesz się rozwijać – to być może jest to idealne miejsce właśnie dla Ciebie
Oferujemy
• interesującą pracę w kreatywnym zespole i firmie o stabilnej pozycji rynkowej
• umowę o pracę
• możliwość stałego rozwoju, udziału w szkoleniach
• Gwarantujemy, że zdobędziesz wysokie kwalifikacje, a wysiłek i entuzjazm włożony w rozwój Naszej firmy znajdzie przełożenie w Twoim wynagrodzeniu.

Obowiązki:

-obsługa klienta
-realizacja i kontrola zamówień

Wymagania:

Wymagania
• znajomość branży meblarskiej – płyta, akcesoria, systemy
• minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• dobra znajomość systemu MS Windows, pakietu MS Office
• umiejętności interdyscyplinarne
• sumienność, zaangażowanie, odpowiedzialność
• nastawienie na osiąganie wytyczonych celów
• znajomość języka angielskiego – mile widziana

E-mail:biuro@metalmex.com.pl

Telefon: 509 920 616

Strona rekrutacji: https://www.metalmex.com.pl/


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma Metalmex z siedzibą w Wysogotowie, Wierzbowa 162; 62-090 Wysogotowo

Dane kontaktowe wyznaczonego u Administratora Inspektora Ochrony Danych, do którego mogą zwracać się Państwo z pytaniami i wątpliwościami oraz wnioskami dotyczącymi realizacji Państwa praw i wykorzystywania Państwa danych,

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Metalmex będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą dostawcy usług informatycznych, podmioty trzecie zapewniające obsługę prawną, agencje pośrednictwa pracy , organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej (wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego procesu a następnie zostaną usunięte/poddane anonimizacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy a następnie usunięte lub poddane anonimizacji.

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Data publikacji ogłoszenia: 26.04.2024