Specjalista ds. kadr i płac

Miejsce pracy: Wysogotowo

Nazwa firmy: GC Metal Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy:

WIZJA Firmy

Wizją Grupy GC METAL jest ułatwienie zakupów wszelkiego rodzaju produktów metalowych. Stanie się tak poprzez skupienie ich w 1 miejscu, zarówno online (sieć sklepów i stron internetowych), jak i stacjonarnie (sieć marketów metalowych).

Zmieniamy sposoby kupowania produktów metalowych w B2B i B2C. GC METAL to firma kompleksowa, gdzie z najwyższa jakością projektujemy, produkujemy lub kupujemy, następnie kompletujemy, dostarczamy, montujemy i serwisujemy najwyższej jakości produkty. Centralizując całość produktów metalowych w jednej firmie najbardziej ze wszystkich skupiamy się na jakości obsługi klienta.

MISJA Firmy

W ciągu kilku ostatnich lat zbudowaliśmy pod marką GC METAL przedsiębiorstwo wielozakładowe, które zdecydowanym krokiem wkroczyło w branżę produktów metalowych. Spółka od 2013 rozwija się organicznie poprzez sprzedaż produktów wg własnych lub zewnętrznych projektów jednocześnie rozwijając własny innowacyjny model wewnętrznej organizacji firmy. Dzięki unikalnemu podejściu firma realizuje strategię znacznej ekspansji, tak by w latach 2018-2026 zwiększyć przychody do 200 mln zł. Dynamiczny rozwój wiąże się z realizacją inwestycji w nowoczesne i autorskie Centrum Obróbki Wyrobów Metalowych.

Dzięki rewolucyjnemu podejściu do obsługi klienta, jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy przedstawić się jako jedyny w Polsce i pierwszy Generalny Podwykonawca. Generalne Podwykonawstwo polega na skumulowaniu zakupu wszelkiego rodzaju produktów metalowych w jednej firmie, która kompleksowo zrealizuje proces od projektu do montażu.

Równolegle wdrażana i realizowana jest nowoczesna strategia marketingowa na lata 2020-2030, dzięki której, poprzez intensywny rozwój sieci sprzedaży internetowej, bezpośredniej oraz telefonicznej, stworzymy pierwszą w Europie sieć MetalMarketów.

W 2020 kontynuujemy dynamiczny rozwój w kierunku ułatwienia procesu zakupów w branży metalowej realizując inwestycję ze wsparciem Funduszy Europejskich opartą o projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Rozwój GC Metal poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i nie technologicznych oraz dywersyfikację oferty”.

Obowiązki:

-Samodzielne prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej oraz obsługa pracowników ww. obszarze
-Samodzielne przygotowywanie oraz naliczanie wynagrodzeń dla różnych form zatrudnienia
-Przygotowywanie rozliczeń oraz terminowej sprawozdawczość w zakresie ZUS (Płatnik), PDOF, GUS, PFRON, PIT;
-Sporządzanie korekt ZUS dotyczących dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych wszystkich pracowników organizacji
-Obsługa administracyjna egzekucji komorniczych pracowników
-Rozliczanie czasu pracy różnych grup zawodowych, administrowanie i rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich;
-Kontrolowanie realizacji badań lekarskich;
-Koordynowanie szkoleń BHP
-Przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień dotyczących spraw kadrowo-płacowych;
-Współpraca z działem księgowości
-Doradztwo personalne w zakresie spraw ze stosunku pracy i pokrewnych.

Wymagania:

-Co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym, samodzielnym stanowisku w firmie zatrudniającej minimum 100 pracowników
-Wyższe (kierunkowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i rachunkowość i inne)
-Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych;
-Znajomość przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
-Znajomość programu Płatnik
-Bardzo dobra znajomość programu MS Excel;
-Umiejętność budowania bardzo dobrych relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
-Dobra organizacja pracy własnej;
-Wysokie umiejętności analitycznego i logicznego myślenia
-Mile widziane doświadczenie w firmach produkcyjnych
-Znajomość programu Optima (będzie dodatkowym atutem)

E-mail:rekrutacja@gcmetal.pl

Strona rekrutacji: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b6579f699f54428f8aedbb5ee7678e87

Data publikacji ogłoszenia: 28.07.2022