Pracownik produkcji

Miejsce pracy: Baranowo/ ul. Szamotulska 2

Nazwa firmy: Herlitz Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy:

prace pomocnicze przy produkcji artykułów szkolnych i biurowych z papieru

Obowiązki:

pomoc dla operatora maszyn, praca na końcówce procesu produkcyjnego, odbiór gotowych wyrobów, kontrola opakowań, prace pomocnicze jak sortowanie i konfekcjonowanie ( sortowanie) wyrobów biurowych i szkolnych

Wymagania:

sprawność fizyczna, praca stojąca, czasem w wymuszonej pozycji, czasami siedząca, zapraszamy do współpracy studentów, pełnoletnich uczniów, emerytów i rencistów. Praca w oparciu o umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o pracę.

E-mail:mandrzejewski@herlitz.pl

Telefon: 61 650 11 12


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. rekrutacji:

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Herlitz Sp. z o.o., z siedzibą w 62-081 Przeźmierowo, Baranowo ul. Szamotulska 2 Mogą się Państwo kontaktować naszym z inspektorem ochrony danych osobowych Cezarym Sadowskim pod adresem: iod@rodo.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną ich przetwarzania będzie Pani/Pana zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
4) Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
5) Dane przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1)Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Data publikacji ogłoszenia: 27.05.2021