Pracownik ochrony – dozoru

Miejsce pracy: Wysogotowo

Nazwa firmy: Impuls Security Polska

Opis stanowiska pracy:

Jeżeli poszukujesz pracy w OCHRONIE to właśnie Nasza Agencja Ochrony poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU

Miejsce pracy: WYSOGOTOWO
Godziny pracy: 07:00 -19:00 oraz 19:00 – 07:00

DOBRY DOJAZD KOMUNIKACJĄ PODMIEJSKĄ Z POZNANIA AUTOBUSEM LINII 803 Z JUNIKOWA

• stabilne zatrudnienie, umowa o pracę,
• pracę dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,*
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• dodatek za pracę w godzinach nocnych,
• przeszkolenie i umundurowanie.

Obowiązki:

• dozór i ochrona powierzonego mienia,
• ewidencja pojazdów i osób,
• obchody terenu chronionego.

Wymagania:

• gotowość do pracy zmianowej
• niekaralność (warunek konieczny)
• dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
• dyspozycyjność, zaangażowanie.

Telefon: 531533200


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma IMPULS SECURITY POLSKA Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Warowna 12, 61-357 Poznań.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przyszłych rekrutacji.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

* Pracodawca realizuje obowiązek wynikający z art. 21 i 33 ust. 7b ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997.

Data publikacji ogłoszenia: 09.07.2021