Operator Technik

Miejsce pracy: Jankowice

Nazwa firmy: Mondelez Polska Production Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy:

Mondelēz International jest wiodącą firmą w branży spożywczej i światowym producentem przekąsek. Działamy w 160 krajach, zatrudniając ponad 90 000 osób. Zapewne znasz większość naszych marek, takich jak Milka, Oreo, Delicje, Prince Polo, belVita, Halls, czy Lubisie. Kluczem do naszego sukcesu są wspaniali ludzie i kultowe marki.
Dołącz do nas!
Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko OPERATOR TECHNIK

Obowiązki:

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie:
• prowadzenie procesu produkcyjnego zgodnie ze standardami
• bieżąca kontrola procesu produkcyjnego na linii w tym ewidencja i kontrola parametrów produkcyjnych oraz kontrola jakości produkowanego wyrobu
• bieżąca kontrola obsługiwanych maszyn i urządzeń
• diagnostyka, regulacje i usuwanie usterek maszyn, prace modernizacyjne
• przezbrajanie maszyn i urządzeń produkcyjnych
• współpraca z Działem Utrzymania Ruchu w zakresie działań prewencyjnych i remontowych oraz bieżąca kontrola obsługiwanych maszyn i urządzeń

Wymagania:

Nie musisz być idealny, ucieszymy się, jeśli posiadasz:
• wykształcenie techniczne, preferowane mechaniczne
• mile widziane doświadczenie w obsłudze technicznej maszyn i urządzeń zautomatyzowanych
• znajomość podstaw obsługi komputera i pakietu MS Office
• umiejętność czytania instrukcji technicznych
• umiejętność diagnozowania awarii i naprawy maszyn i urządzeń
• umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność
• dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym (w okresie wysokiego sezonu w systemie czterobrygadowym).

Benefity:

Poczęstuj się! Twoje benefity to: • Stabilne zatrudnienie w renomowanej, międzynarodowej firmie w oparciu o umowę o pracę • Atrakcyjny system premiowy • Prywatna opieka medyczna • Ubezpieczenie na życie • Karta Multisport • Pracowniczy Program Emerytalny • Możliwości rozwoju i zdobycia uprawnień • Przyjazne środowisko pracy • Paczki z produktami firmy • Nagrody jubileuszowe za staż pracy

Telefon: 780 039 704

Strona rekrutacji: https://app.enjoymdlz.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy
w Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Jankowicach

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, w tym danych do kontaktu, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko operator technik u Pracodawcy – Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Jankowicach
co będzie wpływać na bardziej efektywne jego przeprowadzenie, w tym ułatwienie komunikacji z Pracodawcą na potrzeby bieżącej rekrutacji.
1. Administratorem danych osobowych jest Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Jankowicach z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080, przy ul. Poznańskiej 50, REGON: 14045777400047, NIP: 7811884278 jako Pracodawca.
2. Sposoby kontaktu z Administratorem: adres korespondencyjny Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Jankowicach, Tarnowo Podgórne, 62-080, ul. Poznańska 50, lub telefoniczny na numer (61) 8166500
3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe Kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, o ile Kandydat wyraził na to dobrowolną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda Kandydata na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Dane osobowe Kandydata zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji, nie później niż w ciągu 30 dni. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.
5. Dane osobowe Kandydata nie będą:
– przekazywane żadnym odbiorcom danych;
– przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
– przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
6. Kandydatowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
e) usunięcia danych osobowych;
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, kod pocztowy 00 – 193, Warszawa, jeśli zdaniem Kandydata przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO

Data publikacji ogłoszenia: 19.11.2021