Monter-Hydraulik

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne

Nazwa firmy: Tarnowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

Opis stanowiska pracy:

Wykonywanie napraw i remontów w zakresie hydrauliki na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Teren działania: gmina Tarnowo Podgórne.
Chętnie przyuczymy osoby po szkole zawodowej lub technikum o profilu hydraulicznym.

Obowiązki:

Wykonywanie napraw i remontów w zakresie hydrauliki na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wymiana uszczelnień, usuwanie przecieków, wymiana wodomierzy, zaworów, nawiertek itp.

Wymagania:

umiejętność pracy urządzeniami np. : do zadymiania instalacji kanalizacyjnych
prawo jazdy kat. B;
dobra kondycja fizyczna;
wysoka kultura osobista;
umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientem;
kultura utrzymania sprzętu, narzędzi pracy w należytym ładzie i porządku;
wykształcenie zawodowe lub średnie;

Wymagane dokumenty:

życiorys ze zdjęciem;
list motywacyjny;
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych;
podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji;

Termin i miejsce składania dokumentów:

dokumenty należy złożyć do dnia: 19.10.2021r.;
osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ,ul. Zachodnia 4,Tarnowo Podgórne ( Biuro Obsługi Klienta) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko montera – hydraulika ”;

Informacje dodatkowe:

z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie;
po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;

E-mail:biuro@tp-kom.pl

Telefon: 61 89 59 447

Strona rekrutacji: https://www.tp-kom.pl/2021/10/nabor-monter-hydraulik/


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Zachodniej 4 (zwana dalej „TP-KOM”). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji i nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Data publikacji ogłoszenia: 06.10.2021