Mechanik

Miejsce pracy: Jankowice

Nazwa firmy: Mondelez Polska Production Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy:

Mondelēz International jest wiodącą firmą w branży spożywczej i światowym producentem przekąsek. Działamy w 160 krajach, zatrudniając ponad 90 000 osób. Zapewne znasz większość naszych marek, takich jak Milka, Oreo, Delicje, Prince Polo, belVita, Halls, czy Lubisie. Kluczem do naszego sukcesu są wspaniali ludzie i kultowe marki. Dołącz do nas i wspólnie wyznaczajmy globalne trendy, poprzez oferowanie odpowiedniej przekąski na odpowiednią chwilę wyprodukowanej w odpowiedni sposób.

Obowiązki:

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko Mechanik
Miejsce pracy: Fabryka Czekolady w Jankowicach (Tarnowo Podgórne)
Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • Nadzór nad maszynami w obszarze produkcyjnym w zakresie diagnozowania
  i usuwania awarii oraz przezbrojeń maszyn
 • Konserwacja urządzeń i utrzymanie ruchu na linii
 • Wsparcie techniczne w sytuacjach kryzysowych na terenie całego zakładu
 • Współpraca z Inżynierami Utrzymania Ruchu i Kierownikiem Utrzymania Ruchu
 • Prowadzenie zapisów dotyczących awarii oraz przeprowadzanych przeglądów i konserwacji
 • Odbiór prac technicznych wykonywanych przez firmy zewnętrzne w obrębie zakładu
 • Aktywne uczestnictwo w programach usprawniających procesy, podnoszących bezpieczeństwo i ergonomię na obszarach (np. 5S)

Wybranej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej, międzynarodowej firmie w oparciu o umowę o pracę (umowa na rok)
 • Szeroki pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karty sportowe, bony rekreacyjne, ubezpieczenie grupowe, program emerytalny, „wczasy pod gruszą” )
 • Deputaty pracownicze – paczki z produktami firmy
 • Atrakcyjny system premiowy

Wymagania:

– Wykształcenie techniczne
– Doświadczenie na analogicznym stanowisku, w pracy w utrzymaniu ruchu w zakładzie produkcyjnym
– Umiejętność obsługi technicznej maszyn
– Umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej
– Samodzielność w działaniu oraz aktywne rozwiązywanie problemów
– Umiejętność współpracy w zespole
– Umiejętność obsługi komputera

Benefity:

Poczęstuj się! Twoje benefity: • zatrudnienie w renomowanej, międzynarodowej firmie w oparciu o umowę o pracę • Atrakcyjny system premiowy • Prywatna opieka medyczna • Ubezpieczenie na życie • Karta Multisport • Pracowniczy Program Emerytalny

Telefon: 780039704

Strona rekrutacji: https://app.enjoymdlz.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Jankowicach

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, w tym danych do kontaktu, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Mechanik u Pracodawcy – Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Jankowicach co będzie wpływać na bardziej efektywne jego przeprowadzenie, w tym ułatwienie komunikacji z Pracodawcą na potrzeby bieżącej rekrutacji. 1. Administratorem danych osobowych jest Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Jankowicach z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080, przy ul. Poznańskiej 50, REGON: 14045777400047, NIP: 7811884278 jako Pracodawca. 2. Sposoby kontaktu z Administratorem: adres korespondencyjny Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Jankowicach, Tarnowo Podgórne, 62-080, ul. Poznańska 50, lub telefoniczny na numer (61) 8166500 3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, o ile Kandydat wyraził na to dobrowolną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda Kandydata na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 4. Dane osobowe Kandydata zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji, nie później niż w ciągu 30 dni. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. 5. Dane osobowe Kandydata nie będą: – przekazywane żadnym odbiorcom danych; – przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; – przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 6. Kandydatowi przysługuje prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych e) usunięcia danych osobowych; f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, kod pocztowy 00 – 193, Warszawa, jeśli zdaniem Kandydata przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO

Data publikacji ogłoszenia: 27.05.2021