Magzynier/Kierowca

Miejsce pracy: Sady

Nazwa firmy: Nowa Elektro Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy:

Firma Nowa Elektro Sp. z o.o. należąca do Liderów Branży Elektrotechnicznej poszukuje kandydata na stanowisko magazynier/kierowca.

Obowiązki:

Zakres obowiązków:
• Rozładunki i załadunki dostaw
• Kompletacja i przygotowanie towaru do wysyłki
• Dbanie o porządek na magazynie
• Dowóz towaru do klienta
• Dowożenie towaru do klientów
• Prowadzenie dokumentacji magazynowej

Wymagania:

• Mile widziane wykształcenie o profilu elektrycznym
• Wysoka dynamika działania i zaangażowanie w powierzone zadania
• Doskonała organizacja czasu pracy i umiejętność ustalania priorytetów
• Umiejętność pracy w zespole
• Prawo jazdy kat. B

Benefity:

• Stałe wynagrodzenie • Dużą samodzielność oraz możliwość rozwoju w dynamicznym środowisku. • Umowę o pracę • Szeroki wachlarz świadczeń socjalnych – częściowa partycypacja w kosztach (m. in ubezpieczenie grupowe PZU, pakiety medyczne i sportowe, dofinansowanie wczasów)

E-mail:daniel.dorosz@nowaelektro.pl

Telefon: 693 893 475

Strona rekrutacji: https://nowaelektro.pl/ogloszenia/magazynierkierowca.html


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Wszystkie aplikacje muszą być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji .
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Nowa Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach, ul. Rolna 1, Tarnowo Podgórne (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

1. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług pocztowych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

3. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: rodo@nowaelektro.pl l lub pisemnie na adres: Nowa Elektro Sp. z o.o. ul. Rolna 1, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne. W ten sam sposób mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych .

Data publikacji ogłoszenia: 23.08.2021