Koordynator magazynu

Miejsce pracy: Skórzewo

Nazwa firmy: Prespack Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy:

PRESPACK sp. z o.o. Firma Farmaceutyczna realizująca usługi w zakresie kontraktowego pakowania i przepakowania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych poszukuje osoby na stanowisko:

KOORDYNATOR MAGAZYNU
Miejsce pracy: Skórzewo / okolice ul. Malwowej w Poznaniu

OFERUJEMY:
– Umowę o pracę;
– Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
– Pracę w młodym, pełnym energii zespole i przyjazną atmosferę;
– Ubezpieczenie grupowe;
– dofinansowanie do Karty sportowej Multisport.

Obowiązki:

– Planowanie i organizacja pracy magazynu zgodnie z planem produkcji;
– Kierowanie pracą Pracowników magazynu;
– Nadzór nad prawidłowym przyjmowaniem towarów oraz ich ewidencjonowaniem;
– Dbanie o optymalne wykorzystywanie przestrzeni magazynowej;
– Dbanie o terminowe rozliczanie produktu i materiałów opakowaniowych po produkcji;
– Sporządzanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji magazynowej;
– Dbałość nad przestrzeganiem zasad BHP.

Wymagania:

– Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: logistyka, zarządzanie);
– Zaangażowanie w powierzone zadania;
– Dokładność i dbałość o szczegóły;
– Uprawnienia na wózki widłowe – mile widziane;
– Wysoka kultura osobista;
– Wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji;
– Zdolność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów;
– Zdolności organizacyjne.

E-mail:rekrutacja@prespack.pl

Telefon: +48606841900

Strona rekrutacji: https://prespack.pl/kariera


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prespack Sp. z o. o.  adres do korespondencji: 60-185 Skórzewo, ul. Sadowa 38. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji, kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data publikacji ogłoszenia: 20.07.2022