Konserwator-Woźny

Miejsce pracy: TARNOWO PODGÓRNE

Nazwa firmy: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Opis stanowiska pracy:

 • Konserwator-woźny z uprawnieniami,
 • umowa na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Obowiązki:

 • otwieranie i zamykanie budynku szkoły,
 • systematyczne sprawdzanie urządzeń technicznych (sanitarnych, hydraulicznych, elektrycznych i innych) na terenie szkoły i zgłaszanie ewentualnych usterek dyrektorowi,
 • usuwanie usterek i wykonywanie drobnych remontów bieżących zleconych przez dyrektora szkoły lub innego pracownika upoważnionego przez dyrektora,
 • pełnienie dyżuru przy wejściu do szkoły pilnując, aby na teren szkoły nie wchodziły osoby postronne,
 • dbanie o utrzymanie w należytym porządku ciągów komunikacyjnych do szkoły (odśnieżanie schodów, chodnika prowadzącego do szkoły, parkingu szkolnego i posypywanie w razie potrzeby piaskiem),
 • wykonywanie okresowych prac porządkowych w budynku i wokół szkoły ,
 • dbanie o stan sprzętu szkolnego oraz powierzonego sprzętu do utrzymania czystości,
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynku oraz sezonowa pielęgnacja terenów zielonych i rabat,
 • współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe
 • umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
 • niekaralność
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźny/ konserwator.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami,
 • umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
 • odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
 • sumienność i punktualność.

E-mail:LOTP@LICEUMTP.EDU.PL

Telefon: 508293419

Data publikacji ogłoszenia: 08.04.2021