Automatyk w Dziale Utrzymania Ruchu

Miejsce pracy: Jankowice

Nazwa firmy: Imperial Tobacco Polska S.A.

Opis stanowiska pracy:

Sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

 • stałą pracę na podstawie umowę o pracę na pełen etat przez Imperial Tobacco Polska S.A.
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i stałego rozwoju
 • atrakcyjny dodatek za pracę w systemie 4-brygadowym

Dodatkowo oferujemy atrakcyjne warunki pracy, m. in.:

 • premię roczną, tzw. „Trzynastkę”
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • opiekę medyczną w miejscu pracy
 • premię świąteczną
 • ubezpieczenie grupowe
 • dwa dodatkowe dni wolne w roku (Wigilia i Sylwester) spoza puli urlopów
 • dofinansowanie do posiłków
 • kartę Multisport oraz wiele innych wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Obowiązki:

Twój zakres obowiązków:

 • zapewnienie prawidłowej pracy maszyn, urządzeń, linii technologicznych pod względem elektronicznym
 • diagnostyka oraz bieżące regulacje, naprawy, usuwanie przyczyn awarii
 • przeprowadzanie planowanych konserwacji i przeglądów
 • tryb pracy 12h – średnio 14 dni pracujących w miesiącu, co drugi weekend wolny

Wymagania:

Nasze oczekiwania:

 • minimum wykształcenie średnie techniczne (np. automatyka przemysłowa, elektrotechnika, mechatronika)
 • znajomość diagnostyki sterowników PLC, np. Siemens
 • znajomość budowy elektronicznych systemów zabezpieczeń
 • umiejętność analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej
 • uprawnienia do 1 kV
 • umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:

 • doświadczenie w dziale utrzymania ruchu w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym

E-mail:rekrutacja@pl.imptob.com

Strona rekrutacji: https://global5-foc.lumessetalentlink.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?id=QPTFK026203F3VBQB8N7V79FD&nPostingTargetID=11475&step=DIRECT


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem zbieranych danych jest w zależności od stanowiska, na które aplikujesz Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6.
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów
przeprowadzenia procesu rekrutacji:
– w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a także
– dla celów przyszłych rekrutacji (podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), jeśli zaopatrzysz swoje CV w zgodę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i
administrowanie moimi danymi przez Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62- 080 Tarnowo Podgórne oraz Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6 w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych.” W takim wypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez 3 lata.
Przepisy prawa zezwalają nam na przetwarzanie następujących, dotyczących Ciebie, danych osobowych:
• imienia i nazwiska;
• daty urodzenia;
• danych kontaktowych;
• wykształcenia;
• przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
Dodatkowo, przez naciśnięcie przycisku „Aplikuj teraz” wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszelkich innych danych
osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym – zgoda ta dotyczy dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w przepisach prawa, np. Twojego wizerunku. Potrzebujemy takiej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, abyśmy mogli przetwarzać je legalnie. Jeśli więc nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, w związku z którym składasz dokumenty rekrutacyjne, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres w niej wskazany.
Masz prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki emailowej rekrutacja@pl.imptob.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zebrane dane osobowe możemy udostępniać podmiotom współpracującym z nami w zakresie potrzebnym do obsługi procesów rekrutacyjnych. W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną.
W przypadku potrzeby skontaktowania się w sprawie ochrony Twoich danych osobowych, możesz to zrobić, pisząc na
adres: ochrona.danych@pl.imptob.com lub też na nasz adres pocztowy podany w pierwszym akapicie.

Data publikacji ogłoszenia: 09.04.2021